Kun aiemmin katon kulkuteitä ja turvaköyden kiinnityspisteitä suunnitellessa on joutunut yhdistelemään erilaisia järjestelmiä keskenään, mahdollistaa Piristeelin kehittämä sertifioitu Pisko® SafeLine yhtenäisen järjestelmän, jonka avulla putoamissuojaus on jatkuvaa ja katoilla liikkuminen entistä turvallisempaa.

Pisko SafeLine -vaijerijärjestelmä suositellaan kiinnitettäväksi Pisko kulkuteiden eli seinätikkaiden, lapetikkaiden ja kattosiltojen yhteyteen, jolloin kyseessä on yksittäisen turvatuotteen sijaan kokonaisratkaisu turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Itsenäisillä kiinnitysratkaisuilla Pisko SafeLine on kuitenkin asennettavissa nykyisin myös sellaisille katoille, joilta kulkutie puuttuu.

Putoamissuoja koko katolla liikkumisen ajaksi

Aikaisemmin katoilla on tyypillisesti käytetty useita toisistaan erillään sijaitsevia kiinnityspisteitä. Turvaköyden paikan vaihtaminen kuitenkin heikentää turvallisuutta ja kiinnityspisteiden löytäminen katolta voi olla haastavaa.

Pisko SafeLine –ratkaisu poistaa edellä mainitut ongelmat. Käyttäjä kiinnittyy järjestelmään jo maan tasalla, eikä hänen tarvitse vaihtaa kiinnityspistettä siirtyessään seinätikkaalta katolle eikä katolla työskennellessään. Käyttäjä on kiinni vaijerijärjestelmän liukukiinnikkeessä, joka liikkuu käyttäjän mukana vaivattomasti vaijeria pitkin. Näin käyttäjä voi keskittyä katolla työhönsä ja SafeLine takaa turvallisuuden koko katolla liikkumisen ajaksi.

Ennen Pisko SafeLinea on kattoturvan kannalta ollut ongelmallista myös se, että irrallisten tuotteiden yhteensopivuudesta ei ole voitu varmistua. Asiakkailta kantautunut toive yhtenäisestä järjestelmästä, jossa turvaköyden kiinnityspisteet ja kulkutiet sopivat toisiinsa, toteutuu SafeLine vaijerijärjestelmässä, jonka avulla voidaan varmistua paitsi turvallisuudesta myös rakentamismääräysten täyttymisestä.

Itsenäiset kiinnitysratkaisut täydentävät vaijerijärjestelmää

Rakennusmääräysten täyttämiseksi ja vesikaton pitkäaikaiskestävyyden parantamiseksi Pisko SafeLine vaijerijärjestelmä suositellaan asennettavaksi aina Pisko-kulkuteiden yhteyteen, mutta se voidaan tarvittaessa kiinnittää myös suoraan moniin erilaisiin kattorakenteisiin erikseen tyyppitestattujen kiinnitysratkaisujen avulla. Silloin vaijerikiinnike asennetaan tarkoitukseen kehitettyyn kiinnityskonsoliin, joka voidaan varustaa myös merkintäviitalla, jonka avulla tuotteet löytyvät helposti myös talven pimeydessä.

Saumakatoille Pisko SafeLine kiinnitetään patentoituun UniSeam-kiinnitysteknologiaan perustuvan ankkuripisteen kiinnitystason avulla. Bitumikermikatolle asennus puolestaan toteutetaan vedeneristekatteiden alusraudan avulla. Tällä menetelmällä kiinnityksestä tulee erittäin luja ja vesitiivis, kun asennus voidaan toteuttaa kermikatolle määritellyn luokituksen mukaisesti. Pisko SafeLine voidaan asentaa myös monille teräskatoille kiinnityslevyn avulla. Kiinnityslevy on suunniteltu siten, että se mahdollistaa asentamisen erilaisille kuviojaoille.

Erillisjärjestelmät tulee suunnitella huolellisesti, jotta katolla kulkeminen on mahdollisesta kulkutien puuttumisesta huolimatta käyttäjäystävällistä ja ennen kaikkea turvallista.

Kattoturvallisuus kuntoon vähemmällä vaivalla

Pisko SafeLinen toteutus kumpuaakin todellisesta tarpeesta. Toisaalta asiakkaiden toiveiden ohella suunnittelutyötä varten on kartoitettu tarkasti myös markkinoilla olevat tuotteet. Lopputuloksena on haluttu luoda uudenlainen ratkaisu, joka on käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen niin suunnittelijoille, asentajille kuin käyttäjille.

Vaijerijärjestelmä helpottaa suunnittelijoiden työtä. Pisko SafeLinen saa lisättyä suunnitelmiin ProdLib- palvelun Pisko tuotekirjastosta yhdellä klikkauksella kulkuteiden yhteyteen.

SafeLinen asennus on yksinkertaista, sillä järjestelmään kuuluu vähemmän osia ja työvaiheita kuin monissa kilpailevissa ratkaisuissa. SafeLine vaijerijärjestelmä sopii myös jälkiasennettavaksi saneerauskohteissa. Pisko SafeLinen keräämässä erinomaisessa palautteessa korostuukin erityisesti asiakkaiden innostus siitä, kuinka paljon se on helpottanut työtä. Piristeelillä tästä ollaan hyvillään, mutta ei ainoastaan tuloksekkaan tuotekehityksen vuoksi, vaan myös siksi, että tuotteen avulla on onnistuttu entisestään parantamaan katolla työskentelyn tärkeintä seikkaa: turvallisuutta.

Lisätietoja vaijerijärjestelmästä Piristeelin sivuilta: https://piristeel.fi/tuotteet/pisko-safeline-vaijerijarjestelma