RKL on tuottanut oppaan pientalotyömaan työturvallisuudesta.

Pientalohankkeen turvallinen läpivieminen edellyttää, että kaikki osapuolet ymmärtävät turvallisuusvelvoitteensa ja noudattavat niitä. Tämä RKL:n tuottama opas palvelee kaikkien projektiin osallistuvien osapuolten tehtäviä ja rooleja pientalotyömaan hankkeessa.

Oppaan saa ladattua www.rkl.fi -sivustolta, esitteitä voi tilata osoitteesta mikael.ahl@rkl.fi