Turun ammattikorkeakoulun uuden kampusrakennuksen peruskivi muurattiin 18.4. kampuksen työmaalla Joukahaisenkadulla.

Rakennus on osa Turun kaupungin kärkihanketta, jolla se keskittää AMK-koulutuksen tiloja tiedepuistoalueelle.

Turun AMK keskittää uuteen rakennukseen koko tekniikan alan opetuksen: noin 2 000 opiskelijaa ja 350 työntekijää. Rakennuksen pinta-ala on 18 400 bruttoneliötä.

Rakentaminen alkoi syksyllä 2017, ja rakennus valmistuu keväällä 2020. Hankkeen toteuttaa YIT KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttövalmiiksi taloteknisine järjestelmineen.