Rakennuskonepäälliköt r.y:n Olli Heire ja Juha Helin luovuttivat 20 syyskuuta 90 kpl Rakennuskoneiden turvalliseen käyttöön opastavaa kirjaa Turun AMK rakennusmestarin tutkintoa suorittaville opiskelijoille lehtori Vesa Turusen oppitunnilla. Kirja opastaa selkein kuvin, teknisin tiedoin ja käyttöohjein rakennuskoneiden turvallista käyttöä. Kirjassa on myös check –listat päivittäiseen koneiden tarkastukseen. 

Rakennusalalle on mahdollista ottaa käyttöön uusia koneita, joissa on runsaasti ominaisuuksia ja mahdollisuuksia työturvallisuuden ja tuottavuuden kehittämiseksi. Tuottavuuden lisäämiseksi on osattava käyttää uutta teknologiaa paremmin hyväksi ja ymmärrettävä hyödyntää ne suunnittelussa ja työmailla. Työturvallisuus kehittyy sekä asenteiden muutoksella että oikeilla rakennuskoneiden käytöllä.

Rakennuskonepäälliköt r.y. kannustaa opiskelijoita valitsemaan rakennusalan ja erikoistumaan rakennuskoneiden turvallisempaan, tehokkaampaan ja monipuolisempaan käyttöön. Yhdistys on tuottanut tarkoitukseen soveltuvaa oppilaitoksille jaettavaa opintomateriaalia ja palkitsee parhaat alaa käsittelevät opinnäytetyöt stipendein.

Rakennusalan kannalta koneiden käyttöasteen lisääntyminen tuo kustannussäästöä. Saavutetuilla säästöillä mahdollistetaan investoinnit uuteen teknologiaan, jolla rakentaminen entisestään tehostuu. Yhteiskunnan kannalta säästöt tulevat olemaan mittavat. Työntekijöiden hyvinvointi ja työmaalla turvallinen työskentely on oltava aina ensisijainen tavoite. Ei ole järkevää antaa ammattiosaajien, kuten kirvesmiesten tai raudoittajien, haalata kantaen rakennustarvikkeita usein liukkaissa ja vaikeissa työmaaolosuhteissa vaan käyttää esimerkiksi modernia linkkunosturia pysty- ja vaakasiirtoihin. ”Nyt saamamme kirjat ovat erinomainen opiskelumateriaali opiskelijoilleni”: toteaa Vesa Turunen.