Kruunuvuorenrannan koonta-asema Helsingissä sai sekä Vuoden 2017 Betonijulkisivu- että Vuoden 2017 Betonirakennepalkinnon.

Uuden asuinalueen jätteet kerätään putkikeräysjärjestelmällä yhteiselle koonta-asemalle maanalaisia imuputkia pitkin. Asemarakennus sijaitsee jyrkkää louhittua kallioseinämää vasten, jota rakennussuunnitelmalla on onnistuttu eheyttämään. Koonta-aseman muotoilulla ja rakennukseen liittyvillä pihamuureilla on piilotettu myös jätteenkäsittelyyn liittyvät toiminnot ilman erillisiä näkösuojia.

Ruosteensävyyn patinoidut julkisivut ja innovatiivinen arkkitehtuuri liittävät rakennuksen rouheisen kallioleikkauksen ja metsämaiseman sävyihin. Julkisivun reliefimäinen pintakuvio on saanut idean rouheisen kallion alati muuttuvasta jäkäläkasvustosta.

3D-mallintamalla on löydetty keino toteuttaa uutta muottitekniikkaa, jolla on kustannustehokkaasti voitu toteuttaa teollisesti valmistetut betonielementit. Moni-ilmeinen julkisivu koostuu vain neljästä erilaisesta nelikulmiosta, joita eri asentoihin sijoittamalla syntyy vaikutelma monimutkaisesta kokonaiskuviosta.

Väri syntyy kemiallisessa reaktiossa

Arkkitehtien oivallus värjätä harmaa arkinen betonipinta auringonvalossa välkehtivään ruskean sävyyn korostaa rakennuksen julkisivuja, mutta on samalla kustannustehokas tapa toteuttaa ilmeikäs kokonaisuus tiukoissa kustannusraameissa.

Väri syntyy, kun kemiallisessa reaktiossa vesiliukoiset rautayhdisteet reagoivat betonin pinnassa sementin kanssa ja väri muuttuu ruosteen ruskean sävyiseksi. Käsittely tehdään isoina pintoina elementtisaumojen yli, ja tarvittaessa se myös tasaa mahdollisia elementtien sävyeroja.

Kohteen pääurakoitsija on Rakennuspartio Oy, arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja rakennesuunnittelija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Elementtien 3D-mallinnuksen on tehnyt Betoniviidakko Oy, ja betonielementit Parma Oy:n Kangasalan tehdas.

Teksti Sirkka Saarinen, kuvat Timo Kiukkola