Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät vuoden 2016 alussa. Uudistuksen myötä luvan myöntäminen helpottuu.

Tähän mennessä luvan myöntäjät ovat joutuneet käymään molemmat tulityökurssit. Vuoden alusta riittää yksi koulutus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti on nyt voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa tulityökortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä. Uusi tulityökortti antaa pätevyyden vaarojen tunnistamiseen perinteisessä tulityössä. Varsinainen ammatillinen osaaminen on hankittava muussa koulutuksessa.

Suomessa tulitöiden turvallisuuskoulutusta on järjestetty jo vuodesta 1988 alkaen. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta tulitöistä aiheutuu edelleen liian monta tulipaloa.

SPEKin rekisterin mukaan marraskuussa 2015 yhteensä 405 525 henkilöllä on voimassa oleva tulityökortti sekä 11 596 henkilöllä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti.

Teksti Sirkka Saarinen