KIRA-foorumissa 17.11.2015 esiteltiin KIRA-Akatemialaisten innovatiiviset liiketoimintasuunnitelmat, joissa keskeistä oli yhdistää kiinteistö- ja rakentamisalan toimintoja neljään vallitsevaan megatrendiin; globalisoituneeseen talouteen, ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen sekä kulutustottumusten ja arvojen muutokseen. Parhaana palkittiin ryhmä Urban Flux, jonka suunnittelema palvelu yhdistää kiinteistön käyttäjät, alan eri toimijat ja hajanaiset järjestelmät digitaaliseen kodinkansioon. Fluxin ideana on kerätä dataa talotekniikkaan ja rakenteisiin asennetuista sensoreista ja sen myötä ehdottaa asukkaalle kodinkansion mukaisia töitä tehtäväksi. Tarvittaessa järjestelmä tilaa jopa huoltoyhtiön paikalle.

Lisäksi tilaisuudessa jaettiin myös Vuoden tilaaja 2015 -palkinto, jonka sai ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio. Tampio työskentelee Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, ja hän on ollut mukana Tulevaisuuden sairaala 2030 -uudistamisohjelmassa. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain SKOL ry.

Lisää KIRA-foorumin tunnelmia kuvagalleriassa: http://jari1.kuvat.fi/kuvat/Kirafoorumi,+Finlandia- talo+17.11.2015/