Viranomainen lähetti viime keväänä selvityspyynnön halleja valmistaville ja myyville yrityksille. Tukes haluaa yleiskuvan voidakseen puuttua turvallisuutta vaarantaviin rakenneongelmiin.

PVC-katteisia teräsrunkohalleja koskeva selvitys on valmistumassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa vuoden vaihteessa, kun kaikilta toimijoilta on saatu vastaus. Virasto lähetti alkuvuonna selvityspyyntökirjeen parille kymmenelle halleja valmistavalle ja myyvälle yritykselle. Teräsrunkohallien rakenteiden lujuudesta ja muusta turvallisuudesta on herännyt huolta, minkä vuoksi Tukes alkoi kartoittaa tilannetta. Hyviä vihjeitä on tullut myös rakennusvalvonnoista.

Kun aineisto on kasassa ja yleiskäsitys syntynyt, Tukes ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimiin. Tukesia kiinnostaa ennen kaikkea, miten hallien valmistajat ja myyjät noudattavat kansallisia määräyksiä lujuuslaskennan osalta. Teräsrunkoisten hallien valmistus on toteutettava
EN 1090-1 -standardin mukaisesti. Rakennusvalvonnat saavat Tukesin selvityksen perusteella myös entistä tarkempaa tietoa siitä, minkä tyyppisiin teräsrunkohalleihin ja mihin kohtiin niissä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Ylitarkastaja Petri Kulmala Tukesista kertoo, että ongelmia on ilmennyt joidenkin hallien runkorakenteissa sekä yläpohjan jäykistyksissä ja tuennoissa. Esimerkiksi ristikkorakenteiden välistä on puuttunut jäykistäviä diagonaalisauvoja, jotka ovat hyvin tärkeitä rakenteiden kokonaisjäykistyksen kannalta.

Selvityksen perusteella isoimmat virheet eivät synny teräsosien konepajavalmistuksessa, vaan virheet tehdään yleensä jo lujuuslaskennassa, joka pitäisi toteuttaa eurokoodien ja kansallisten laskentaohjeiden ja kuormitustietojen mukaisesti. Kyse ei ole pelkästään lumikuormien kestämisestä, vaan yleisemminkin rakennuksen kokonaisjäykistyksestä ja rakennuksen perustamisesta maaperään. 


Palo-ovia koskeva siirtymäaika päättyi

Palo-ovien CE-merkintä on tiettyjen ovityyppien osalta nyt pakollinen. Marraskuun alusta lähtien palo-ovien tyyppihyväksynnät eivät ole enää olleet voimassa, kun palo-ovia koskevan standardin SFS EN 16034 siirtymä-aika päättyi.

EU-maiden viranomaiset ja alan yritykset olivat viimeiseen asti toivoneet siirtymäajan jatkamista, mutta vastoin odotuksia EU:n komissio päätti toisin. Viime kuukausien optimistinen odottelu johti siihen, että tänä syksynä vain muutama valmistaja oli ennen määräaikaa reagoinut alkavaan CE-merkintäpakkoon.

Palo-ominaisuuksien CE-merkintä on nyt pakollinen standardin
EN 14351-1 mukaisille rakennusten sisäänkäyntiin tarkoitetuille oville ja ikkunoille, sekä standardin EN 13241 mukaisille teollisuusoville.

Sisäovia koskevaa standardia EN14351-2, sekä konekäyttöisiä sisäänkäyntiovia koskevaa standardia EN 16361 ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, joten kyseisten ovityyppien palo-ominaisuuksia ei voi vielä CE-merkitä.

Muiden palo-ovityyppien kelpoisuus on toistaiseksi osoitettava rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella, kunnes uusi harmonisoitu standardi on julkaistu.

Teksti Martti Ristimäki, kuva Adobe Stock