Tekniikan tohtori Anssi Laaksonen nimitettiin Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksen professoriksi joulukuussa 2014. Tutkimusala on betonirakenteet. Laaksonen johtaa betonirakenteita ja laajemmin myös siltoja ja muita vaativia rakenteita tutkivaa ryhmää.

Tutkimuksessa hyödynnetään merkittävästi kokeellista tutkimusta, johon rakennustekniikan koehalli ja koekuormituksiin liittyvä osaaminen tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet TTY:llä.

Viiden vuoden puolipäiväisen professuurin rahoittavat Betoniteollisuus ry, Rakennustuotteiden Laatu Säätiö, SBK ja Betoniyhdistys ry.

Laaksonen jatkaa myös tehtävässään A-insinöörit Suunnittelu Oy:ssä, jossa hän toimii rakenne- ja infrasuunnittelun toimialojen teknisenä johtajana.