Työterveyslaitos (TTL) on koostanut alustavan yhteenvedon aivotyökyselystä Mestarin Elinkaarimalli -tutkimushankkeessa.

Vaikka rakennustyö usein mielletään fyysiseksi työksi, monessa työroolissa ja tilanteessa tekemisen painopiste on aivoilla. TTL toteutti talvella Aivotyökyselyn yhteistyössä RIA ry:n sekä RKL ry:n kanssa. Kutsu lähetettiin noin 6 500 työssäkäyvälle jäsenelle. Vastaajista työnjohtoa edusti 23 prosenttia, suunnittelijoita 22, rakennuttajia 10 ja valvojia 6 prosenttia.

Aivotyö sekä kuormittaa että innostaa

Viisi yleisintä aivotyön vaatimusta olivat­ muun muassa keskeneräisten asioiden muistaminen, useiden laitteiden tai ohjelmien käyttäminen ja huomion siirtäminen asiasta toiseen.

Suurimpia kuormitustekijöitä olivat muun muassa ristiriitaisten ja epäselvien ohjeiden varassa toimiminen, keskeytykset sekä melu. Aivotyö kuitenkin myös innostaa: luova ajattelu, uusien ratkaisujen löytäminen sekä tiimityö – ja mittasuhteiden oivaltaminen – antavat virtaa.

Turhien kuormitustekijöiden vähentäminen vaatii työn riittävää resursointia ja selkeitä tehtävänkuvia. Tavoitteena on levittää tietoa sujuvan aivotyön ratkaisuista RIA:n ja RKL:n jäsenten kautta koko suomalaiselle rakennusalalle.
RKL:n tutkimusta on rahoittanut Rakennusmestarien Säätiö.

Lue tuotepäällikkö Teppo Valtosen
koko blogikirjoitus: