+ KIRA-digissä käynnistynyt Lakiklinikka tarjoaa maksutonta lakineuvontaa hankkeille, jotka edistävät kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Samalla Lakiklinikka kerää tietoa digitalisaatiota hankaloittavista laeista. Katso lisää Lakiklinikan verkkosivuilta.

+ Museovirasto on jakanut 1 501 000 euroa rakennusten entistämisavustusta yhteensä 180 kohteelle. Ensisijaisia kohteita ovat erityislailla suojellut rakennukset ja rautatierakennusten suojelusopimukseen sisältyvät kohteet.

Suomalaiset taloyhtiöt ovat jakautuneet kiinteistön ylläpidossa kahteen ryhmään: vajaa puolet taloyhtiöistä ennakoi remontteja mutta runsas puolet ei. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrista 2018.

Rakennusalan työturvallisuusvuosi on alkanut murheellisesti. Huhtikuun alussa tapahtui jo kolmas kuolemaan johtanut työtapaturma rakennustyömaalla.