+Asunnottomuus väheni viidettä vuotta peräkkäin. Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 6 700 yksinelävää asunnotonta, joista pitkäaikaisia 2 050. Asunnottomien määrä väheni noin 100 henkilöllä edellisvuodesta ja pitkäaikaisasunnottomien 200 henkilöllä.

+Firan toimitusjohtaja Jussi Aho sai poliisin kullatun ansioristin työstään korruption ja harmaan talouden ennaltaehkäisyssä. Ansiomerkki on harvinainen siviilitehtävissä työskenteleville ja ainutlaatuinen yritysjohdon edustajalle.

Suomessa kuolee vuosittain vajaat 100 henkilöä tulipaloissa. Turvallisuustutkintaan perustuvia suosituksia ja havaintoja paloturvallisuuden parantamiseksi ei huomioitu käsiteltävänä olevassa ympäristöministeriön asetusluonnoksessa rakennusten paloturvallisuudesta.

Senaatti-kiinteistöt on purkanut vanhan veroviraston toimistotalon Helsingin Sörnäisissä. Tilalle piti rakentaa uusi toimistotalo valtionhallinnon käyttöön, mutta hanke laitettiin jäihin. Tontti aidataan, eikä sen jatkorakentamisesta ei ole tietoa.

Teksti Sirkka Saarinen