+ Finnsementillä työskenneltiin koko vuosi 2016 ilman sairauspoissaoloon johtaneita työtapaturmia. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, jolloin yhtiö saavutti nolla tapaturmaa kokonaisen kalenterivuoden ajan.

+Consti Yhtiöt Oyj sai Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeuden korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden osalta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Avainlipun saaminen edellyttää vähintään 50 prosentin kotimaisuusastetta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta, Yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus sekä Suomessa toimiva johto ja Suomessa sijaitseva pääkonttori.

– Viime vuonna ilmenneiden betonin lujuuspuutteiden vuoksi Liikennevirasto tutki pistokokeilla 18 maantiesiltaa, jotka on rakennettu vuosina 2011–2016. Tutkituista silloista yhteensä kuudessa sillassa ilmeni lujuuspuutteita.

Sisäilman radon on tavalliselle suomalaisille merkittävin säteilyaltistuksen aiheuttaja. Radonaltistuminen lisää erityisesti tupakoijien keuhkosyöpäriskiä. Radonin arvioidaan aiheuttavan noin 280 keuhkosyöpäkuolemaa maassamme vuosittain.

Teksti Sirkka Saarinen