+Rudus Oy:n entinen soranottoalue Hausjärven Ryttylässä siirtyi elokuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle yhden euron hinnalla. Alue on tyypiltään harvinainen ja uhanalaisille lajeille arvokas paahdeympäristö. Nyt siitä tulee uusi Kakslammin luonnonsuojelualue. Alueella esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja.

+Kolmatta kertaa jaettu Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon sai rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutus ja sitä kehittänyt työryhmä. Yksipäiväisen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää rakennustyöntekijät ymmärtämään, miksi huolellisuus ja yksityiskohtien oikeaoppinen toteutus ovat tärkeitä. Koulutusmateriaalia testataan joulukuussa Lujatalon asuntotyömaalla Espoossa.

– Routaeristeiden puristuslujuudessa ja lämmönjohtavuudessa todettiin puutteita Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Yhden valmistajan tuotteet eivät vastanneet valmistajan ilmoittamaa lämmönjohtavuuden ja puristuslujuuden suoritustasoa. Toisen valmistajan tuotteissa puristuslujuuden ja vedenimeytyvyyden suoritustasot eivät olleet riittäviä. Yhden valmistajan tuotteet eivät saavuttaneet valmistajan ilmoittamaa lämmönjohtavuuden suoritustasoa.