+Espoon kaupunki aikoo hankkiutua eroon sisäilmaongelmien vaivaamista kouluista ja päiväkodeista suurella investoinnilla. Suunnitelmana on käyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana erilaisiin toimenpiteisiin ongelman kitkemiseksi lähes miljardi euroa. Summa on jaksotettu niin, että vuosittain käytetään vajaat sata miljoonaa. Lopullinen päätös asiassa tehdään talousarvion yhteydessä.

+Rakennetun ympäristön digitalisaatio ja kokeilut kehittämisen välineenä kiinnostavat: KIRA-digi-hankkeen kokeiluhankerahoituksen neljäs hakukierros päättyi elokuun lopussa ja houkutteli yli 100 hakemusta. Hankkeiden suunniteltu kokonaisrahoitus on yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa, josta alan oma osuus on noin 5,9 miljoonaa euroa ja haettu KIRA-digi-rahoitus noin 3,7 miljoonaa euroa.

– Tänä vuonna on sattunut jo kaksi kuolemaan johtanutta sähköiskutapaturmaa ilmajohtojen lähellä. Toinen aiheutui imupaineauton säiliöstä ja toinen nosturin vaijerista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että jo työmaiden turvallisuussuunnittelussa ja ilmajohtojen lähialueella työskenneltäessä on otettava huomioon valokaaren ja sähköiskun vaara.