Etätöiden lisääntyminen näkyy toimistojen käyttöasteen laskuna.­ Uusien­ vuokralaisten löytäminen vanhaan toimistotaloon vaikeutui­ jo ennen koronapandemiaa – aivan­ kuten rakennemuutos on jo pitkään­ tyhjentänyt teollisuushalleja. Monet vuokralaiset haluavat käyttöönsä aina uutta ja modernia tilaa.

Kasvukeskuk­sissa kroonisesti tyhjän toimisto­rakennuksen muuttaminen asuin- tai majoituskäyttöön olisi usein perusteltu valinta. Muuntorakentaminen onkin yleistynyt, mutta lisävauhti olisi tarpeen.

Konsultti- ja suunnitteluyhtiö Ramboll Finland Oy:n ympäristö­ministeriölle laatima raportti löysi­ useita jarruttavia tekijöitä. Joustavuutta ja parempaa yhteistyötä ja yksituumaisuutta tarvittaisiin etenkin kuntien päättäjiltä, museoviranomaisilta ja kiinteistönomistajilta.

Muuntorakentaminen sopii etenkin toimistorakennuksille, joilla on asunnonostajien suosima sijainti hyvien liikenneyhteyksien ja muun sopivan infran äärellä. Jarruttaviksitekijöiksi Rambollin raportti listaa muun muassa kaavamääräykset ja tiukat säädöstulkinnat.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta puntaroitaessa keskeisiä tekijöitä ovat runkosyvyys, kerroskorkeus, rakenteiden kunto ja mitoitus sekä rakennuksen muoto.

Tulevien vuosikymmenten tarpeita ajatellen muuntojoustavuutta­ kannattaisi lisätä niin uudis- kuin muunto­rakentamisessakin. Lisäksi­ raportti suosittelee lisäämään ­hybridirakennusten osuutta.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe