Lokakuussa avatulle ilmaiselle Kosteudenhallinta.fi-sivustolle on koottu tietoa rakentamisen kosteusvaurioiden ehkäisemiseen liittyvistä toimista. Tietoa voivat hyödyntää ammatti- ja pientalorakentajat.

Ohjeet liittyvät lähinnä uudisrakentamiseen. Niitä voi hyödyntää myös sellaisissa korjaus- tai muutostöissä, joissa rakennuksen osia altistuu ulkopuoliselle kosteudelle.
Sivusto vastaa keskeisimpiin kysymyksiin, kuten kuinka kosteusvaurioita voidaan ehkäistä tai syntyneitä vaurioita havaita, kuinka kuivanapitoprosessi kokonaisuudessaan toteutetaan ja mitä eri rakenteissa tulee erityisesti huomioida.

Rakennushankkeen vaihteet -osio kertoo päätöksistä ja vähimmäistoimenpiteistä, joita eri osapuolten tulee tehdä hankkeen eri vaiheissa. Osapuolet-osiossa on tietoa, mitkä asiat ovat kunkin vastuulla. Rakenteet-osioon on koottu tietoa esimerkiksi eri rakenteiden kosteusriskeistä. Toimet-osiossa esitellään konkreettisia tapoja suojaukseen, kuivatukseen, mittaukseen, kosteudenhallintasuunnitelman tekemiseen sekä yleiseen riskien hallintaan.