Tietomallinnuksesta on tullut infran suunnittelussa korvaamaton työkalu. Siitä on iloa ja hyötyä myös päättäjille ja sidosryhmille.

Sitossa tietomallinnusta on hyödynnetty kahdessa hieman erityyppisessä, kesällä 2015 valmistuneessa infran suunnittelukohteessa. Toinen kohteista oli tien yleissuunnitelmatason mallinnuksen pilottihanke, jossa tietomallikoordinaattorina toimi suunnittelija, asiantuntija Juuso Virtanen Sitosta. Suunnitelma koski valtatie 6:n parantamista korkealuokkaiseksi valtatieksi Kukonojalta Tykkimäkeen noin 19 kilometrin matkalla.

Toisessa tuoreessa infran tietomallinnushankkeessa, Siton ja Rambollin tekemän Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelman laatimisessa, mallinnuksesta oli hankalassa maastossa korvaamaton apu. Hankkeen tietomallikoordinaattorina toimi suunnittelija, asiantuntija Liisa Kemppainen, joka pääsi hiomaan infran tietomallinnuksen työtapoja.

Tarkkuutta hiottiin

Yleissuunnitelmavaiheen pilotissa opeteltiin uutta.

”Suurin haaste on suunnittelun tarkkuuden ja mallintamisen yhteensovittaminen”, sanoo Siton tietomallinnuksen asiantuntija, johtava konsultti Juha Liukas.

Toteutussuunnitelmavaiheen hyvinkin tarkkoja tietomalleja odottaville yleissuunnittelun tietomalli on monin tavoin pelkistetympi. Liikenneviraston tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttulan mukaan tämä ei kuitenkaan haittaa.

”Yleissuunnitelmatason tietomallissa voidaan esimerkiksi havainnollisesti tarkastella tielinjauksien vaikutuksia tulevaisuuden maankäyttöratkaisuihin asettamalla maastoon kaukanakin tulevaisuudessa mahdollisesti toteutuvia hankkeita”, Perttula kertoo.

Aikaisemmin kartalla oudolta näyttävälle tyhjälle maastonkohdalle löytyykin hyvä selitys.

Havainnollistaminen on avainsana, jos ajatellaan infrahankkeissa sidosryhmiä, asukkaita, mutta myös päättäjiä. Tietomallinnus antaa aikaisempaan verrattuna lyömättömän keinot vaikkapa kuulemistilaisuuksissa näyttää, mitä ollaan tekemässä, miltä lopputulos tulee näyttämään ja – hyvinkin nopeasti – mitä vaikutuksia erilaisilla vaihtoehtoisilla keinoilla voisi olla.

”Tietomallinnuksesta on suuri hyöty haettaessa hankkeille sosiaalista hyväksyttävyyttä”, Perttula vakuuttaa.

”Ennen tietomallinnusta jokainen suunnittelija loi 3D-mallin omassa päässään. Epäilen kyllä, etteivät ne vastanneet täysin todellisuutta”, Juha Liukas naurahtaa. ”On melkoinen etu meille infran asiantuntijoille, että nykyisin katselemme varmasti samaa näkymää.”

Teksti Dakota Lavento, kuvitus Liisa Kemppainen