Suomi on tietomallien käytön kärkimaita, ja Anna-Riitta Kallinen on ollut vahvasti mukana tässä kehityksessä. Vapaa-aikanaan insinööri nauttii taiteista ja kulttuurista.

 Yrittäjä Anna-Riitta Kallisella on tavalliseen tapaansa monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Tietomallinnuksen johtavan asiantuntijan ja rakentamisalan vaikuttajan viimeaikaisista projekteista suurin, RAVA3Pro-hanke, on päätösvaiheessaan.

RAVA3Pro on Helsingin kaupungin johtama ja valtiovarainministeriön rahoittama kehityshanke, jossa­ on mukana 23 kuntaa. Hanke tähtää kuntien rakennus­valvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittämiseen ja tietomallien tarkastamisen auto­matisointiin koneluettavuudella. Uusi rakentamislaki tukee myös tätä kehityssuuntaa koneluettavan ja digitaalisen tiedon vaatimuksillaan.
”Teimme kuntien ja sidosryhmien kanssa ison urakan, vaikka aikataulu oli tiukka ja budjetti rajallinen. Kaikkien osaaminen ja hyvä tekemisen henki auttoivat meidät tavoitteeseen. Hanke sai kansainvälisestikin laajaa näkyvyyttä”, projektipäällikkö Kallinen iloitsee.

Tietomallit kiehtoivat varhain

Kallinen kiinnostui tietomalleista jo opiskellessaan insinööriksi Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun rakennusosastolla.

”Saimme tietomallinnusohjelmistoista opiskelijaversioita harjoitustöitämme varten. Innostuin niistä niin, että tein aiheesta lopputyöni.”

”Tietomallinnuksesta tuli minun tapani vaikuttaa rakentamisalalla.”
Kun Kallinen aloitti tietomallien kansallisen vakioinnin parissa vuonna 2004, puhuttiin siitä, miten tietomallinnusohjelmiin saadaan rakennusalan IFC-standardin mukaisia tallennus- ja tiedonsiirto-ominaisuuksia.

Nyt painopiste on IFC-tietomallien hyödyntämisessä, erityisesti koneluettavuudessa ja automaattisessa tiedonkäsittelyssä, sekä sen mahdollistamiseen tarvittavassa tietorakenteen vakioinnissa.

”Lisäksi, kun on otettava kaikessa huomioon myös energiatehokkuus ja ilmastotekijät, emme selviäisi­­ ilman tietomallinnuksen hyödyntämistä. Se parantaa­ suunnittelun ja rakentamisen laatua ja vähentää ­riskejä.”


Anna-Riitta Kallinen

  • Syntynyt 1977.
  • Asuu Helsingissä, tekee välillä etätöitä Joensuussa.
  • Insinööri 2001, Savonia AMK, rakennusosasto.­ Aloitti Kuopiossa insinööri YAMK -opinnot 2023.
  • Yrittäjä vuodesta 2018, Insinööritoimisto Kallinen Oy, ARKCON.
  • Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n jäsen. Yhdistyksen kulttuuriperinneala­osaston puheenjohtaja. Toiminut RKL:n Naisten klubin puheenjohtajana. RKL:n KUPE-toimi­kunnan jäsen.
  • Työ:
  • RAVA3Pro-hankkeen projektipäällikkö.
  • Asiantuntijakonsultti rakentamislain tietomalliasetuksen työryhmässä sekä useassa kansain­välisessä hankkeessa ja verkostossa.
  • Mukana useassa Business Finlandin ja yritysten ryhmävientihankkeessa.
  • Aikaisemmat työnantajat: SFS, Rakennustieto, Kopio Niini ja Gravicon.

Sydämellä tehdystä valinnasta yrittäjäksi

Kallinen kertoo olevansa rakentajien, seppien ja pienyrittäjien sukua. Siksi yrittäjyys oli hänelle luontevaa. Kallinen perusti yrityksen elämäntilanteessa, joka ei ole tyypillisin eli toimiessaan omaishoitajana.

”Kun äitini sairastui nopeasti etenevään muistisairauteen, hän tarvitsi minua. Tein valinnan sydämelläni ja otin äitiäni kädestä hänen saattomatkallaan.”

Alun perin Kallinen halusi pitää kiinni ammattitaidostaan ja työskennellä pienimuotoisesti omaishoitamisen sivussa, mutta silloisessa työssä se ei käynyt päinsä. Äiti oli kuitenkin kasvattanut Kallisesta vahvan ja oikeudenmukaisen ihmisen. Se antoi rohkeutta lähteä yrittäjäksi.

Hän sai yritystä perustaessaan paljon kannustusta­ verkostoiltaan. Tärkeimpiä tukijoita olivat isä Seppo­ Kallinen ja ystävä, rakennusinsinööri Ulla Mehik. ­Äidin päästyä palveluasumiseen 2020 Kallinen siirtyi kokopäiväiseen työntekoon yrittäjänä.

Hankejohtaja löytää kyvyt

Vaativat kehityshankkeet sopivat Kallisen luonteelle, sillä hän ei pelästy paineita: ne antavat mahdollisuuden oppia ja etsiä uusia ratkaisuja. Tulos syntyy hankej­ohtajan mukaan vain niin, että kaikki tiimissä tähtäävät sitkeästi samaan tavoitteeseen:

”Ihmisten kanssa hankkeita tehdään, ja kaikkia täytyy kunnioittaa.”

Monipuolisista opinnoista on ollut Kalliselle merkittävää hyötyä hankkeiden vetämisessä.

”Oma polkuni ammattiin lähti liikkeelle humanis­tisten aineiden opiskelusta. Psykologian, kasvatustieteen, sosiaalipsykologian ja sosiologian opinnot­ jatkuivat vuotta myöhemmin käynnistyneiden insinööri­opintojen sivussa ja myös työelämän vastapainona.”

”Humanistiset aineet ovat laajentaneet ymmärrystäni erilaisista ihmisistä. Löydän ihmisistä heidän parhaat kykynsä.”

Valoisa luonne on ollut Kalliselle suuri apu.

”Minulla on joskus hankalissa tilanteissa tapana sanoa asiakkailleni, että yritykseni on erikoistunut­ ­tekemään ihmeitä.”

”Äitini kasvatti minusta vahvan, rohkean ja oikeudenmukaisen ihmisen. Olen siitä valtavan kiitollinen”, sanoo yrittäjä Anna-Riitta Kallinen.

Arvokkaita tunnustuksia

Viime vuonna RKL ja RIA palkitsivat Kallisen kultaisilla ja hopeisilla ansiomerkeillä hänen osallistumisestaan rakennusalan kehittämiseen. Kallinen arvostaa sekä näitä tunnustuksia että kotimaisia ja kansainvälisiä verkostojaan suuresti.

”Olen tehnyt liitoissa ja paikallisyhdistyksissä pitkän tien sekä luottamustehtävissä että aktiivisena ­jäsenenä. Toivon, että voin olla itsekin jollekulle toiselle kannustava esimerkki alan toimijana.”

Kulttuuria ja taidetta

Kallinen on aktiivisesti mukana RKL:n ja Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK:n ry:n toiminnassa – myös niiden KUPE- eli kulttuuriperinnetyössä. Helsingin KUPE-alaosaston puheenjohtajana hän parhaillaan valmistelee 60 vuotta täyttävän kerhon juhlavuoden 2024 ohjelmaa.

Hiljattain hän liittyi mukaan Helsingin yhdistyk­sen­­ Metsästys ja erä -alaosaston toimintaan. Se on luonnon ja maaseudun lähellä Pohjois-Karjalassa­ kasvaneelle Kalliselle paluu juurille, joihin metsästys kuuluu osana elämää.

Rakkaita harrastuksia ovat myös kuvataiteet ja eri maiden ruokakulttuuri. Lasinpuhallustakin käden taidoista pitävä Kallinen on kokeillut.

”Toivon pääseväni keväällä lasinpuhalluskurs­sille.”

Teksti Lotta Vartiainen Kuvat Kirsi-Marja Savola