Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on avannut www.rakennustuoteinfo.fi-verkkosivuston. Sieltä löytyy työkalu, jonka avulla voi selvittää, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa.

Kelpoisuus voidaan osoittaa kahdella tavalla: joko tuotteeseen kiinnitettävällä CE- merkillä tai kansallisella tuotehyväksynnällä. Osa rakennustuotteista kuuluu EU:n rakennustuoteasetuksen piiriin ja osaan sovelletaan kansallista tuotehyväksyntälakia.

”Rakennushankkeessa toimivalle ei aina ole selvää, mitä lainsäädäntöä sovelletaan ja miten tuotteen kelpoisuudesta voidaan varmistua”, johtava asiantuntija Heikki Viitala Tukesin ammattilaistuotteet-ryhmästä toteaa.

CE-merkintä on pakollinen niille tuotteille, joille on yhdenmukaistettu standardi. Jos tuotetta ei voi CE-merkitä, toimitaan kansallisten hyväksyntämenettelyjen mukaan. Näitä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus ja valmistuksen laadunvalvonta. Valmistaja voi myös hakea yhdenmukaistetusta standardista poikkeavalle tuotteelle vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA). Tällöin tuote CE-merkitään.

Teksti Sirkka Saarinen