Rakli ry:n tuoreen selvityksen mukaan kiinteistö- ja rakentamisala pystyy vähentämään jo tällä vuosikymmenellä tuntuvasti hiilidioksidipäästöjään käyttämällä nykyistä tehokkaammin resurssejaan, panostamalla kiertotalouteen ja tehostamalla tilankäyttöä.

Vasta kunnianhimoisemmat vähentämistavoitteet vaatisivat huomattavan kalliita lisäinvestointeja, Rakli arvioi.