Suomen tieinfra on vaivihkaa sähköistynyt valmiiksi älykkäälle liikenteen ohjaukselle ja autoilulle ilman kuljettajaa.

Koehankkeessa ajettiin ilman kuljettajaa 160 kilometrin osuus valtatie 3:lla Helsinki–Tampere-välillä. Tuoreen tutkimuksen tulokset näyttävät vihreää valoa liikenteen täydelle automatisoinnille. Väyläviraston mukaan suurin osa eteläisen Suomen moottoriteistä on samaa riittävän hyvää tasoa kuin koehankkeessa testattu osuus.

”Projektin aikana ei havaittu merkittäviä puutteita, jotka edellyttäisivät välittömiä toimia automaattisen ajon mahdollistamiseksi. Moottoritien suunnittelukriteerit ovat kunnossa. Digitaalisen tieympäristön tarjoama tuki sijainnin, viestintäverkkojen ja tiedon osalta ovat pääosin riittäviä”, sanoo kehityspäällikkö Jari Myllärinen Väylävirastosta.

Älykkään anturidatan on tarkoitus helpottaa liikenteessä liikkuvien arkea sekä parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta. Viranomaisten tutkimusten mukaan Suomen nykyinen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri on jo hyvällä valmiustasolla automaattiajoneuvojen perusluontoiselle käytölle. Sen sijaan itse robottiautojen käytön suhteen Suomessa on vielä melko paljon tekemistä. Esimerkiksi Ruotsi on meitä edellä: länsinaapurissa Einride AB ajaa kymmeniä rekkojaan täysautonomisesti tai etäohjattuina.

”Lukemat alakantissa”, tuumii Suomen yhteisverkko Oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen mitatessaan uuden 5G-tukiaseman kuuluvuutta Kuopion Rönössä.

5G-verkko parantaa toimintavarmuutta

Väyläviraston kehittämä tieverkon palvelutasoluokittelu­ määrittää kehityksen kriteerit fyysisessä ja digitaalisessa ­infrastruktuurissa, ympäristöolosuhteissa sekä dynaamisissa elementeissä. Luokittelu sisältää viisi tasoa E:stä A:han. E-tasolla infrastruktuuri ei tarjoa erityistä tukea, kun taas korkeimmalla A-tasolla vuorovaikutteinen automaattinen liikenne on täysin tuettua.

”Suomessa ehkä mennään C-tasolla, koska tietyt standardoidut kommunikaatioyhteydet puuttuvat”, arvioi Traficomin Liikenteen automaatio -tiimin vetäjä Mikko Räsänen.

Dynaaminen nopeusrajoitustaulu Kuopion Kallansilloilla voisi periaatteessa reagoida nopeasti säänmuutoksiin esimerkiksi autoista saatavan säädatan avulla.

Yleisesti 4G-verkon arvellaan riittävän alustaksi robottiautolle. 5G-verkon ominaisuudet lisäävät toimintavarmuutta, jotta datan viive eli latenssi saadaan painettua millisekunteihin.

Suomessa 5G-verkot rakennetaan markkinaehtoisesti ja ilman valtion asettamia rakentamistavoitteita. DNA:n ja Telian 5G:tä rakentavan Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen kertoo työn etenevän itäisessä Suomessa ja kohti pohjoista suunnilleen aikataulussaan. Tukiasemaverkko on tiheä.
Traficom myöntää koeajoluvat ja -kilvet tieliikenteen automaatiokokeiluille Suomessa. RoboRide-yhtiö aloittaa tänä syksynä viiden robottibussin liikennöinnin Tampereella. Suomalaiskaupunkien katukuvassa näkyvät virolaisen Starship Technologiesin pienet, kauppaostoksia kuljettavat robotit. Automatisoituja rekkaletkoja on koeajettu myös Suomessa.


Autonomisuuden asteet

  • Täysautonominen ajoneuvo toimii ilman kuljettajaa
  • sensoriensa ja ohjelmoitujen reittien avulla.
  • Auto voi olla puoliautonominen kahdesta eri syystä. Joko
  • sillä ei ole lakien edellyttämiä lupia tai sitten tekniset valmiudet toimia täysin autonomisesti ovat puutteelliset.

Teksti Reijo Holopainen Kuvat Adobe ja Reijo Holopainen

Muutoksen tuulet -sarja käsittelee rakennussektorin ­uudistumista ja teknologian kehittymistä.