Lujabetoni Oy on kehittänyt Mehiläisen kanssa työpaikkakuntoutusmallin, jossa täsmäräätälöidään kuntoutus jokaiselle työntekijälle erikseen hänen tekemäänsä työhön suhteutettuna. Henkilökohtainen ohjelma laaditaan oman kuntoutusvalmentajan kanssa, ja siinä huomioidaan kuntoutujan terveystilanne ja toimintakyky kokonaisvaltaisesti.

Kuntoutuksen varsinainen kesto on puoli vuotta, ja se tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalla. Kuntoutusjakson aikana on lukuisia henkilökohtaisia tapaamisia sekä oman työfysioterapeutin että esimerkiksi ravitsemusterapeutin kanssa.

Ensimmäisen kuntoutusjakson kaikki 16 kuntoutujaa paransivat puolen vuoden aikana kaikkia mitattuja osa-alueita. Esimerkiksi painonpudotus oli yhteensä lähes 90 kiloa. Merkittävintä on, että osallistujien koettu oma työkyky parani huomattavasti. Kuntoutusjakson päättyessä kolmannes osallistujista arvioi työkykynsä olevan jo kiitettävällä tasolla.

Lujabetonin henkilöstöjohtajan Mikko Satulin mukaan uusi kuntoutusohjelma on osoittautunut huomattavasti kustannustehokkaammaksi kuin perinteiset kuntoutuslaitoksissa toteutetut yhteiskunnan rahoittamat kuntoutusohjelmat. Se tuleekin korvaamaan Lujabetonilla tehottomiksi havaitut Aslak-kuntoutukset.