Yrjö ja Senja Koivusen säätiö sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö lahjoittavat kevyt- ja erikoisrakenteiden professuurin Tampereen teknilliseen yliopiston (TTY) rakennustekniikan laitokselle. Professuuri täytetään neljän vuoden määräajaksi.

Uusi professuuri keskittyy uusien materiaaliyhdistelmien ja rakenneratkaisujen kehittämiseen, analyysiin, optimointiin ja suunnitteluun. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti puu, metallit ja erilaiset yhdistelmät. Tutkimuksessa tarkastellaan myös uusia automatisoituja valmistusmenetelmiä.

Esimerkiksi kilpailukykyisen puurakentamisen pullonkaulaksi on osoittautunut niukkuus pätevöityneistä vaativien rakenteiden suunnittelijoista. Lahjoituksellaan säätiö tukee osaamisalueen kehittymistä Suomessa erityisesti TTY:n kanssa, jolla on vahvaa näyttöä hyvästä yhteistoiminnasta teollisuuden kanssa.

TTY:n rakennustekniikan laitoksella on jo muun muassa rakenteiden mekaniikan, metallirakenteiden, vaativien betonirakenteiden ja rakennusfysiikan tutkimusryhmät.

Teksti Sirkka Saarinen