Helsingin merkittävimpiin asuinrakentamisen alueisiin lukeutuva Kruunuvuorenranta laajentuu merelle päin. Infrarakentaja Kreate Oy on aloittanut Haakoninlahden ja Koirasaaren alueel­la esirakentamisen, ja vuodenvaihteessa käynnistyy vaativa louhinta.

Kruunuvuorenranta on rakenteilla olevien Kruunusiltojen itäinen päätepiste. Pitkien peräkkäisten siltojen reittiä pitkin kulkee tulevaisuudessa pikaraitiotielinja kantakaupungista Laajasaloon.

Kreate vastaa alueella tehtävistä ruoppauksista, meritäytöistä ja louhinnoista sekä pilaantuneiden maiden, kuten sedimenttikerroksen, poistosta. Kokonaisurakan tilaaja on Helsingin kaupunki.

Kreate laajentaa Haakoninlahden ja Koirasaaren maa-alueita ruoppaamalla ja tekemällä meritäyttöä.

”Laajennamme Haakoninlahden ja Koirasaaren maa-alueita­ ruoppaamalla sekä tekemällä­ meritäyttöä kaikkiaan noin 200 000 kuutiometrin verran. Avolouhinnan lisäksi syvennämme Haakoninlahden rantaa vedenalaisena louhintana”, kertoo työpäällikkö Jarmo Tamminen Kreaten tiedotteessa.

Haakoninlahdella esirakentaminen käynnistyi lokakuun lopussa, kun mereen asennettiin silttiverho estämään ruoppauksessa syntyvän hienoaineksen leviäminen.

Merenpohjan kuorintaruoppauksessa kerätty pilaantunut maa-aines kuljetetaan meriteitse kuivumaan Hernesaaren altaisiin, josta se toimitetaan ensi keväänä jatkokäsiteltäväksi.

Meritäyttöön käytettävä louhe tulee Kreaten toiselta työmaalta.

Vuoden vaihteessa käynnistyvät louhinnat Haakoninlahdessa ja Koirasaaressa kestävät kaksi­ kuukautta. Louhittavaa kiveä on yhteensä kiintotilavuudeltaan noin 2 000 m3ktr, josta 800 kuutiota (m3ktr) on veden alla. Syvimmillään louhitaan kymmenen metrin syvyydessä.

Vedenalainen louhinta on aina­ erityisen vaativaa infrarakentamista. Muutenkin työs­kentely­ rannalla ja rantavesissä edellyttää tarkkaa suunnittelua, hyvää kalustoa ja osaavia tekijöitä. Myös talvinen Suomenlahti­ tuo omat säähaasteensa työmaalle.

Esirakentaminen päättyy ensi kesäkuussa. Tämän urakan arvo on 6 miljoonaa euroa.

Haakoninlahden ja Koirasaaren urakassa Kreate syventää ranta-alueita louhimalla sekä maan päällä että veden alla.

Teksti Martti Ristimäki kuvat Kreate