Liikenneviraston asiantuntijakäyttöön tarkoitettu taitorakennerekisteri on otettu käyttöön. Se korvaa vanhan siltarekisterin. Kaikille avointa dataa tulee saataville kevään aikana.

Uusi Taitorakennerekisteri on taitorakenteiden perustietovarasto. Se sisältää hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi muun muassa vaurio- ja kuntotietoa silloista, tunneleista, rautatierummuista, merimerkeistä, tie- ja yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Jatkossa järjestelmän tietosisältö tulee laajenemaan myös muihin taitorakenteisiin. Liikenneviraston omistamien kohteiden lisäksi rekisteristä löytyy myös kuntien omistamien rakenteiden tietoja.

Taitorakennerekisteri palvelee muun muassa Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä palveluntuottajia. Liikennevirasto myöntää käyttöoikeudet hakemusten perusteella. Tietojen ylläpito edellyttää koulutuksen suorittamista hyväksytysti.

Lisätietoja: Liikennevirasto

Teksti Sirkka Saarinen