Asuntosäätiö yhteistyökumppaneineen kehittää uutta korjausrakentamisen toteutusmallia, joka noudattaa tahtituotannon periaatteita. Allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa korjaustyöt tehdään tarkasti organisoiduissa ja aikataulutetuissa työjonoissa.

Asuntosäätiö kertoo, että monet sen 1990-luvulla rakennuttamat asumisoikeusasunnot ovat tulleet peruskorjausikään. Uudella mallilla pyritään lyhentämään asuntokohtaisen remontin läpimenoaika kolmesta viikosta jopa kahteen viikkoon. Ajan säästämisen lisäksi tavoitteena on parantaa laatua.

Asuntosäätiön allianssikumppaneina ovat hankkeen pääurakoitsija Renevo sekä tahtituotannon ja logistiikan kehittämisestä vastaava Carinafour.

Rakennusyhtiöt Skanska ja Fira puolestaan kertovat edistyneensä yhteisessä tahtituotannon kehityshankkeessaan. Uutta digisovellusta kokeillaan tänä vuonna usealla työmaalla.

Uuden sovelluksen päätavoite on saada tahtituotannosta kaikki hyöty irti aikataulusuunnittelun ohella muuan muassa tuotannon ohjauksessa, tiedonkulussa ja työmaiden päivittäisessä johtamisessa.

Teksti Martti Ristimäki kuva Tomi Nuotsalo