Savonlinnassa Valtatie 14 -hankkeen yhteydessä Laitaatsalmen vesiväylä muutetaan syväväyläksi, jonka ylittää kaksi kiinteää siltaa. Puolen kilometrin pituiset sillat ovat Suomen suurimmat betonisillat. Niiden alikulkukorkeus on 24,5 metriä.

Ensimmäinen eli eteläinen sillan kansi valettiin elokuun lopussa. Valu kesti lähes viisi vuorokautta.

Valmisbetonia tarvittiin noin 5 000 kuutiota. Betonin lujuus on 55 MPa ja korkea sideainemäärä aiheuttaa lämpötilan nousua rakenteessa sitoutumisen aikana. Lämpötilan nousua saatiin hallintaan betonin suhteutuksella ja masuunikuonan käytöllä sideaineena. Betonin tulee olla myös pakkasenkestävää.

Betonin laatua varmistettiin tutkimalla ennakkoon kannen betonin käyttäytymistä muun muassa peruslaatoissa ja ennakkosuunnittelu tehtiin huolella. Valun aikana laatua tarkkailtiin koko ajan sekä tehtaalla että työmaalla tilaajalla hyväksytetyn laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti.

Betonin tasalaatuisuus on valun onnistumisen elinehto. Palkit ovat tiheään raudoitettuja ja jänteiden suojaputket lisäävät haastetta. Erityisesti massan notkeus on oltava rakenteeseen sopiva.

Laitaatsalmen pohjoinen silta rakennetaan vuoden kuluttua. Se on hieman kapeampi, koska siinä ei ole kevyen liikenteen väylää.

Siltojen rakennuttaja on Liikennevirasto, rakennesuunnittelija Sweco Finland Oy, pääurakoitsija: Destia Oy ja valmisbetonin toimittaja Rudus Oy.