Suomen korkeimman 14-kerroksisen puukerrostalon rakentaminen Joensuun Penttilänrantaan käynnistyi. 50 metriä korkeasta rakennuksesta tulee pohjakerrosta lukuun ottamatta kokonaan puurakenteinen. Sen runkomateriaalina käytetään LVL- ja CLT-levyä. Rakennukseen tulee yhteensä 117 asuntoa.

Light House Joensuu nimeä kantavan puukerrostalokohteen työmaa käynnistyi joulukuussa tontin pohjatöillä. Alustavan rakennusaikataulun mukaan kohteen ensimmäisen kerroksen betonityöt valmistuvat helmikuussa, jonka jälkeen työmaa jatkuu puuelementtien asennuksella. Kohteen on määrä valmistua syksyllä 2019.

Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut mukana Joensuu Light Housen ideoinnissa hankkeen alkumetreiltä lähtien.

”Kohteen toteutuksen aikana Karelia-ammattikorkeakoulun rooli rakennushankkeessa liittyy tutkimustoimenpiteiden tekoon. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi työmenekit, työmaatekniikka ja rakennustyömaan kosteudenhallinta. Rakennukseen asennetaan myös mittalaitteita, joiden avulla rakennuksen painumaa, huojuntaa sekä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toimivuutta voidaan seurata”, kertoo projektipäällikkö Mikko Matveinen.

Puukerrostalon rakennuttaa Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli. Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Puiset runkorakenteet kohteeseen toimittaa Stora Enso Oyj.