Mittausautomaation avulla voidaan valvoa työmaan kriittisten rakenteiden toimintaa reaaliajassa.

Kahden suomalaisen automaatiotutkijan runsaat 15 vuotta sitten perustama FinMeas on nousemassa alansa vahvimmaksi toimijaksi Pohjoismaissa. Reaaliaikaisiin automatisoituihin geoteknisiin mittauksiin erikoistunut yhtiö on päässyt mukaan muun muassa viisi vuotta kestävään Tukholman ohitustiehankkeen pohjoisimpaan urakkaan.

Kyseinen urakka, FSE61, on yksi yhteensä 17 ohitustieurakasta. Se käynnistyi huhtikuussa 2016 ja valmistuu toukokuussa 2021. Urakka-alueen pituus on 980 metriä, josta 135 metriä on tunneliosuutta. Koska kallionpinta on lähellä maanpintaa, tunneli on rakennettava pääosin betonirakenteisena.

Kallion ruhjeissa kyseisellä tunneliosuudella on runsaasti huokosvettä, jonka pinnan korkeuden hallitseminen on vaativa tehtävä. Muun muassa tähän vedenpinnan seurantaan on tarvittu FinMeasin automatisoituja mittauspalveluja.

FinMeas on toimittanut samalle työmaalle myös jatkuvatoimiset, edistykselliseen anturiteknologiaan perustuvat inklinometrit, joiden avulla työmaalla säilyy koko ajan reaaliaikainen käsitys kaivantojen tukemiseen tarvittavien ponttiseinien sivusiirtymistä.

Yhtiön kehittämät mittaukset ovat nykyisin web-pohjaiset, mikä tekee seurannasta helppoa. Mittausten seurantaohjelma on nykyisin, vientimarkkinoiden avauduttua, saatavissa erikielisinä versioina – suunnittelijan, urakoitsijan tai rakennuttajan äidinkielestä riippuen.

Automaatio turvaa rakenteet

FinMeasin toimitusjohtaja Sami Ylönen on automaatiotekniikan tohtori, joka ryhtyi yhdessä tutkijakollegansa Antti Ryhäsen kanssa yrittäjäksi työskenneltyään automaatiotekniikan tutkijoina.

”Ideamme on jalostunut niin, että tarjoamme automaattisia mittauspalveluja ennalta ehkäisevästi. Toisin sanoen mittaustemme hyöty on siinä, että asiakas pystyy seuraamaan kriittisten rakenteiden toimintaa ja reagoimaan mahdollisiin poikkeamiin ajoissa”, Sami Ylönen selvittää.

FinMeas on toiminut Suomessa runsaan 15 vuoden ajan. Kotimaassa yhtiön asema on jo vakiintunut alansa johtavana toimijana. Vientiin lähteminen on Ylösen mukaan kuitenkin osoittautunut juuri niin työlääksi, hitaaksi ja kalliiksi kuin kokeneet teknologiaviejät ovat tienneet kertoa.

”Uskomme silti, että asemamme Ruotsissa ja laajemminkin Pohjois-Euroopassa tulee olemaan vahva, kun säilytämme jatkossakin innovatiivisen asenteen. Sen mukaisesti on tärkeää tuoda asiakkaille hyviä ratkaisuja, joiden kaltaisia muilla ei ole tarjota”, Ylönen pohtii.

Hän pitää erityisesti Ruotsin markkinoita kiinnostavina – sekä siitä syystä, että rakentamisvolyymi on siellä vähintään kaksinkertainen Suomeen nähden, että maassa vallitsevan turvallisuutta korostavan rakentamisen johdosta.

”Esimerkiksi Norja ei ole havaintojemme mukaan tässä suhteessa yhtä pitkällä”, Ylönen toteaa.

Teksti: Vesa Tompuri