Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritykset eivät arvioi tuotantonsa kasvavan lähikuukausien aikana. Vasta aivan loppuvuodelle on odotuksia loivasta tuotannon lisäyksestä.

Myös palveluyritysten mukaan myynnin kasvu jäisi hitaaksi vuoden jälkipuoliskolla. Rakentamisen näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta tilausten ja tuotannon kasvu jäisi rakennusalallakin korkeintaan kohtalaiseksi.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +10 (huhtikuussa –4). Suhdanteiden paranemista odotti nyt 20 % ja niiden heikkenemistä 10 % rakennusalan vastaajista.

Työvoiman määrä laski huhti–kesäkuussa edelleen kaikilla kolmella päätoimialalla. Voimakkainta lasku oli teollisuudessa. Lähikuukausina työvoiman arvioidaan yhä vähenevän teollisuudessa ja palveluissa. Rakennusyritysten henkilöstön määrä pysyisi ennallaan.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 45 % teollisuusyrityksistä ja samoin 45 % rakennusalasta. Palveluyrityksistä 39 prosenttia arvioi kysyntäänsä heikoksi.

Rekrytointivaikeudet ovat selvästi yleistyneet rakentamisessa (29 % vastaajista), muilla toimialoilla ne olivat vähäisiä. Rahoitusvaikeudet olivat myös merkittävimpiä rakentamisessa: ne koki ongelmaksi 9 % alan vastaajista.

Suhdannebarometri julkaistaan neljästi vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää.