Hallitus antoi 4.12.2014 lakiesityksen laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Laki koskee laajarunkoisia halleja, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Tällaisia ovat muun muassa marketit ja urheiluhallit. Lisäksi laki koskee eläinsuojia ja ratsastusmaneeseja. Esitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä.

Lakiehdotuksen mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajalla olisi velvollisuus huolehtia, että asiantuntija on arvioinut laajarunkoisen osan rakenteellisen turvallisuuden. Lakia sovelletaan rakennukseen, joka on saanut rakennusluvan ennen lain voimaantuloa. Lain piiriin kuuluvien rakennusten määräksi on arvioitu 10 000–15 000 rakennusta.

Asiantuntijalla pitää olla arvioitavaa kohdetta vastaavan uudiskohteen suunnittelijalta edellytettävä pätevyys. Pätevyyden toteamisvastuu on lakiesityksen mukaan omistajalla, sillä kuntien viranomaisten velvoitteita ei ole lupa kasvattaa. Laissa ei myöskään vaadita asiantuntijalta riippumattoman osapuolen, esimerkiksi FISEn toteamaa pätevyyttä.

On erittäin kyseenalaista, onko omistajalla riittävää osaamista tähän tehtävään. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § mukaan jo nyt omistaja on ollut velvollinen ylläpitämään rakennuksen turvallisuutta, mutta tätä ei ole riittävässä määrin ymmärretty eikä noudatettu. Vuodesta 2006 lähtien talvisin on tapahtunut lukuisia hallisortumia ja asia on ollut näyttävästi esillä kaikissa medioissa. Silti merkittävää ryhtiliikettä omistajien taholta ei ole tapahtunut. Miten siis omistajan kyky nyt olisi merkittävästi parantunut?

Kun valtiovallan tavoite on sääntelyn purkaminen, olisi toivottavaa että ne lait, jotka päätetään säätää, olisivat tarkoituksenmukaisia ja loppuun asti mietittyjä.

Teksti Jari Kostiainen