Senaatti-kiinteistöt on uudistanut arvokiinteistöesittelynsä.

Verkkosivusto osoitteessa  www.senaatti.fi/arvokiinteistot esittelee valtion rakennushistoriallisesti arvokasta kiinteistöomaisuutta sanoin ja kuvin ja sisältää myös yli 70 eri rakennuksista laadittua selvitystä. Uusimpana on Jean Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi julkaistu Ainolan saunan rakennushistoriaselvitys, joka valottaa, mikä merkitys saunalla oli Sibeliukselle ja miten sauna nivoutui arkielämään Ainolassa.

Valtion kiinteistöjä hallinnoivalla Senaatilla on hallinnassaan ja hoidossaan yhteensä yli 500 suojeltua rakennusta. Lisäksi arvokiinteistöiksi lasketaan joukko viime vuosina rakennettuja arkkitehtuuriltaan merkittäviä rakennuksia, kuten Kiasma ja Musiikkitalo.

Tarkempaan esittelyyn on valittu yli 50 rakennusta tai rakennusryhmää. Uutuutena ovat esimerkiksi Museovirastolta vuoden 2014 alussa siirtyneet linnat ja museot. Sivustolla voi lukea kohteiden historiasta, arkkitehtuurista ja korjauksista. Sivustoa täydennetään edelleen.

Teksti Sirkka Saarinen