Saarijärveltä kotoisin oleva Jukka Lintunen valmistui rakennusmestariksi Vaasasta vuonna 1980. Valmistumisen jälkeen rakennuksia on tehty sekä Venäjällä että Latviassa. Vuodenvaihteessa tuli 20 vuotta täyteen Skanskan suomalaisten työmaiden valvonnassa.

Kuopion yliopistollisen sairaalan laajennuksen, rakennus kakkosen työmaapäällikkönä ja vastaavana mestarina toimineelle Jukka Lintuselle sairaalaprojekti oli ilman muuta haastavuudessaan hänen mielenkiintoisin ja monipuolisin työmaa. Sairaalan laajennustyö alkoi toukokuussa 2013 ja kiivaimpaan aikaan työmaalla oli noin 300 ammattilaista ahkeroimassa.

Vakaasti hallinnassa

Jukka Lintunen kertoo, että he ovat perehdyttäneet peräti 2 500 ihmistä hankkeeseen liittyen. Joka maanantai järjestetyillä 2–3 tunnin kursseilla kaikki työmaalla käyvät ja työskentelevät ihmiset ovat saaneet perehdytyksen työmaan pelisäännöistä.

Järjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi, sillä nyt tiedetään tarkasti kaikki työmaalla liikkuvat. Esimerkiksi tulipalon sattuessa on helppo nähdä, ovatko kaikki poistuneet työmaalta.

Sairaalan luovutuspäivä oli huhtikuussa 2015. Hyvällä organisoinnilla ja ammattitaitoisella projektinhallinnalla Jukan tiimin vastuulla ollut hanke valmistuu sovitun aikataulun mukaisesti.

Tällöin valmiina oli noin 36 000 kerros- neliötä ja 163 000 bruttokuutiota. Koko hankkeen kustannusarvio 105 miljoonaa euroa, joka pitää sisällään kaiken suunnittelusta ja maanrakennuksesta alkaen. Rakennukseen tuli kaikkiaan 1 600 huonetta ja pelkästään IV-konehuoneita noin 7 000 kerrosneliön verran.

Karkean arvion mukaan sairaalan laajennuksessa tehtiin noin miljoona työtuntia. Jukan dokumenteista selviää, että Skanskan ammattilaisten osuus oli noin 200 000 tuntia.

Haastavuus kiinnostaa

”Totta kai jokaisessa hankkeessa on omat haasteensa. Sairaalamaailmassa tekniikka nousee erittäin tärkeään rooliin, mutta myös turvallisuus on erittäin tärkeässä osassa”, Jukka summaa erikoisrakentamiskohteiden haasteita.

Sairaalan toiminnallisuus on niin tarkkaan tutkittu, suunniteltu ja määritelty, että rakentajalla ei ole kovin suurta mahdollisuutta tehdä omia työmaakohtaisia ratkaisuja. Rakentaminen on edennyt sulassa sovussa toiminnassa olevien rakennusten välissä ja vilkkaan asiakasvirran ympäröimänä.

Mielenmaltti ja hyvät hermot ovat Jukan mukaan vastaavalle mestarille tärkeitä ominaisuuksia. Kokemus yhdessä hyvien ihmissuhdetaitojen kanssa luovat hyvän perustan menestymiselle.

”On osattava arvostaa toisten mielipiteitä ja muistettava kuunnella kaikkia. Ja sekin kannattaa muistaa, että pienet asiat eivät saa keikuttaa koko laivaa.”

Yhdessä alaa kehittämässä

Jukka Lintunen on ollut valmistumisestaan lähtien aktiivisesti mukana Jyväskylän Rakennusmestariyhdistyksen toiminnassa. Myös työ Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallituksessa ja sen ammattiasiainvaliokunnassa on tullut tutuksi. Lintunen pitää tärkeänä, että liitto on kehittämässä ja viemässä mestareille ja insinööreille tärkeitä asioita eteenpäin. Samalla hän muistuttaa, että mitä aktiivisempia paikallisyhdistykset ja jäsenet ovat, sitä varmemmin yhteisiä hankkeita saadaan viedyksi eteenpäin.

”Työmaat tarvitsevat jatkossakin käytännön työt tuntevia mestareita. Aikuisena mestariksi kouluttautunut ihminen selviää taatusti vaativimmistakin työmaakohteista”, Jukka perustelee.

Liikuntaa ja metsästystä

Kuopion yliopistollisen sairaalan laajennuksen työmaapäällikkö ja vastaava mestari Jukka Lintunen harrastaa pitkän matkan hiihtoa ja maratonien juoksemista.

Aiemmin Jukka pelaili innolla palloilulajeja, mutta nämä ovat pikkuhiljaa jääneet taka-alalle. Suurimpana syynä lienee se, että projektiluotoiset työt kaukana kotoa eivät anna mahdollisuutta riittävään harjoitteluun joukkueen kanssa.

Jukka on perustanut Saarijärvelle vuona 2000 jalkapallon erikoisseura FC Saarijärven. Seura on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, sillä aktiivisia harrastajia on noin 300.

Urheilun lisäksi myös metsästys on lähellä Jukka Lintusen sydäntä. Hirviä on tullut vuosien saatossa kellistetyksi kymmeniä. Metsästysreissujen sisältö on pitkälti tarinointia, makkaranpaistoa nuotiolla ja positiivisessa hengessä leikinlaskua toisten epäonnistumisille. Eli se on Jukan mukaan erinomainen vastapaino leipätyölle.

Teksti ja kuvat Visa Vilkuna