Uusi sähköturvallisuuslaki astui voimaan tämän vuoden alussa. Se korvasi vuodelta 1996 peräisin olevan lain. Lakiuudistuksen suurimmat muutokset koskevat sähkölaitteiden ja asennusten tarkastuksia.

Vuonna 2017 voimaan tullut sähköturvallisuuslaki velvoittaa kiinteistön omistajaa huolehtimaan entistä tarkemmin sähkölaitteiden kunnossapidosta ja siitä, että tarkastuksissa havaitut viat korjataan.

”Lakimuutos selkeyttää sähkötarkastukset niin, että määräaikaistarkastukset pitää jatkossa tehdä 10 vuoden välein, kun aiemmin tarkastusväli vaihteli erilaisilla laitteistoilla 5 ja 15 vuoden välillä”, Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ylitarkastaja Sakari Hatakka sanoo.

Määräaikaistarkastusvelvoite koskee kiinteistöjä, joissa on yli 35 ampeerin sulake. Tarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu pelkästään asuintarkoitukseen tarkoitetut kiinteistöt.

”Jos asuintalossa on esimerkiksi toimisto- tai myymälätiloja, joissa on yli 35 ampeerin sulake, kuuluvat nämä tilat tarkastustoiminnan piiriin”, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin tekninen johtaja Esa Tiainen tarkentaa.

Tarkastajan ei tarvitse enää ilmoittaa suoritetusta tarkastuksesta paikalliselle sähkönjakeluverkkoyhtiölle tai Tukesille, kuten vanha laki edellytti.

Aiempaa selkeämpi tarkastusmenettely palvelee monin tavoin kiinteistön haltijaa. Hänen ei tarvitse enää huolehtia, milloin kiinteistöön kuuluvia, aiemmin eri tavoin luokiteltuja, sähkölaitteiston osia pitää tarkastaa, vaan kaikki asennukset tarkastetaan samalla kerralla. Kiinteistön haltija huolehtii siitä, että tarkastus tehdään säännöllisesti.

Samalla kun tarkastustoiminta selkiintyy, kiinteistönhaltijan vastuu korostuu. Hänet velvoitetaan aiempaa selkeämmin huolehtimaan sähkölaitteiden kunnossapidosta, korjaamaan tarkastuksissa havaitut viat sekä pitämään tarkastusraportit tallessa. Tarkastetut kohteet merkitään jatkossa hissitarkastuksista tutuksi tulleella tarkastustarralla, josta ilmenee tarkastusaika ja tarkastuksen tekijä.

”Tukesin ja kiinteistöalan järjestöjen on nyt informoitava kiinteistöjen haltijoita muutoksista, kun heidän vastuunsa kasvavat. Harva kiinteistön haltija on tällä hetkellä tietoinen näistä muutoksista”, Tiainen sanoo.

Sähköturvallisuustarkastuksia saa lain mukaan tehdä Tukesin valtuuttama henkilö tai yritys. Valtuutettuja tarkastuslaitoksia on neljä: Dekra Industrial, Elspecta, Finn-Tarkastus ja Inspecta Tarkastus. Valtuutettuja tarkastajia on toista sataa eri puolilla maata. Lista tarkastustahoista löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Tarkastajat ovat tyypillisesti kokeneita sähköalan asiantuntijoita. Tarkastajat saattavat tarkastustoiminnan ohella toimia esimerkiksi sähkösuunnittelijoina tai sähkötöiden valvojina, silloin kun se ei vaaranna tarkastustoiminnan puolueettomuutta ja riippumattomuutta.

Uuden lain myötä hissejä koskeva lainsäädäntö erotettiin sähköturvallisuuslaista omaksi hissilaiksi.

Sähköturvallisuuslaki on osa laajaa tuotesääntelyä koskevaa lakiuudistusta, jota valmisteltiin vuosien ajan eri ministeriöissä. Lakimuutoksen taustalla on EU-säätely, jolla pyritään tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen EU-alueella. Kun uusi EU-säätely tuli voimaan, Suomessa havaittiin sen edellyttävän laajoja lakiteknisiä muutoksia suomalaisiin säädöksiin. Lakiin on nyt kirjattu useita kohtia, jotka olivat ennen alempiasteissa säädöksissä.

Tukes on julkaissut uuden lain vaikutuksista Kiinteistöjen sähkökunnossapito ja määräaikaistarkastukset -nimisen oppaan.

Teksti Jukka Nortio, kuva Atte Lakinnoro