Lupapisteessä hoituvat kaikki rakennushankkeen lupa- ja ilmoitusasiat.

Luvanhakija saa suoran yhteyden tarvittaviin suunnittelijoihin, viranomaisiin ja muihin hankkeen osapuoliin. Asiointi onnistuu silloin kun luvanhakijalle parhaiten sopii, virastojen aukioloajoista riippumatta.

Lupapisteen on ottanut käyttöön kymmenet kaupungit, joista yksi on Mikkeli. Kaupungissa työskentelevä projektipäällikkö Hannu Lauhakari Ramboll Finland Oy:stä on jo tottunut sähköiseen lupapalveluun, vaikka se mullistikin työskentelytavat. Lauhakari käyttää Lupapistettä muun muassa talonrakennushankkeissa arkkitehtien lupahakemusten täydentämiseen sekä maisematyöasioissa päärakennuttajan ominaisuudessa, kun rakennetaan vaikkapa kenttiä, pihoja tai teitä.

”Esimerkiksi hiljattain haimme Lupapisteen kautta luvat Mikkelissä ison logistiikkahallin korjaustöitä varten. Hallin etupihaa korjataan, takapihaa laajennetaan huomattavasti, tehdään putkitöitä ja liittymää levennetään. Tähän tarvitaan maisematyölupia ja liittymälupia”, Lauhakari kertoo.

”Onhan tämä luvanhakuprosessi muuttunut täysin, kun kaikki lupa-asiat hoidetaan sähköisesti eikä kuljetella paperipinoja. Vaatii luonnollisesti totuttelua, kun on tehnyt asiat samalla tavalla kymmenen vuotta, mutta kyllä tähän nopeasti tottuu.”

Tehostaa rakennusvalvonnan arkea

Valtakunnallinen lupapiste.fi palvelu aukesi keväällä 2013. Käyttäjinä on jo yli 100 kunnan eri organisaatioita. Rekisteröityneitä käyttäjiä on noin 17 000. Lupapisteen käyttömäärät ovat kasvaneet erityisesti kuluvana vuonna. Näyttäisi siltä, että vuonna 2015 lupapiste.fi-palvelun kautta haetaan jo yli 30 000 rakentamisen lupahakemusta.

Palvelu on otettu hyvin vastaan myös rakennusvalvonnan puolella. Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirastossa Lupapisteen pilotointi aloitettiin pienrakentamisen luvilla marraskuussa 2014 ja nyt tasan vuoden kuluttua palvelu vakinaistetaan kattamaan kaikki lupatyypit. Tarkastusrakennusmestari Seppo Heikkilä oli mukana tuomassa Lupapisteen Vantaan kaupungin käyttöön.

”Lupapiste on helpottanut päivittäistä työtämme huomattavasti. Käymme edelleen ennakkoneuvottelut kasvotusten suunnittelijan ja rakentamiseen ryhtyvän kanssa, mutta tämän jälkeen käsittelemme lupa-asiaa vain sähköisesti”, Heikkilä kertoo.

”Arjen työssämme suurin muutos on tietysti se, ettei ole sitä paperipinoa pöydällä plarattavana. Sen sijaan pääsemme eri hallintokuntien ja hankkeen muiden osapuolien kanssa saman tiedon äärelle aina tarvittaessa”, Heikkilä jatkaa.

Rohkeasti opettelemaan digitaalisia palveluita

Monien digitaalisten palvelujen tapaan Lupapistekin lisää asioinnin joustavuutta. Lupahakemukset voi tehdä milloin tahansa ja mistä tahansa, kun ennen oli kuljetettava papereita virastoon virastoaikana. Hankkeen osapuolet voivat täydentää hakemuksia kätevästi verkossa. Hakemukset ja liitteet pysyvät varmassa tallessa sähköisessä muodossa, ja lupa-asioiden etenemistä voi seurata helposti verkossa ilman puhelinrumbaa. Lupapiste tarjoaa myös neuvontaa lupa-asioissa.

Projektipäällikkö Hannu Lauhakari näkee hyötyjä sähköisessä lupapalvelussa. ”Uusien digitaalisten palvelujen kanssa menee aina hetki opetteluun, mutta Lupapiste-verkkopalvelu on selkeä ja helppo ymmärtää. Tunnistautumiseen toivoisin tosin muita vaihtoehtoja pankkitunnusten sijaan”, Lauhakari sanoo.

”Totta kai sähköinen käsittely lisääntyy jatkuvasti, se on tätä päivää.”

Seppo Heikkilä kannustaa kuntia kokeilemaan sähköistä lupapalvelua.

”Kyllä se tuo tehokkuutta sekä meille, kuntalaiselle ja koko hankkeen etenemiselle. Toki uutta toimintatapaa harjoitellessa tulee myös haasteita vastaan. Me olemme ratkoneet ne aina tilanteen mukaan ja teknisiin kysymyksiin parhaan avun olemme saaneet Lupapisteen käyttötuesta.”

Luvanhakija ja viranomainen saman palvelun äärellä

Vantaan rakennusvalvonnassa on kuunneltu myös luvanhakijoiden palautetta. ”Asiakkaat kiittelevät asioinnin helppoutta, selkeitä ilmoituksia tietojen puutteellisuudesta ja esimerkiksi keskustelumahdollisuutta. Jos Lupapisteen käytössä on haasteita, saatamme tarkastella sitä samanaikaisesti omilta koneiltamme ja ottaa vaikkapa Skype-puhelun tueksemme.”

Tarkastusrakennusmestari summaa Lupapisteen tuovan selkeitä säästöjä niin työmäärässä kuin -ajassa. ”Sähköinen palvelu mahdollistaa etätyön ja toisaalta vapauttaa aikaa muihin tehtäviin.”

Myös Hannu Lauhakari suhtautuu digitaalisiin palveluihin lähtökohtaisesti positiivisesti. Erityisesti sähköinen viestintäteknologia, kuten mahdollisuus videoneuvotteluihin, on helpottanut projektipäällikön työtä. Aikaa ja rahaa säästyy, kun ei tarvitse matkustaa kauas palavereihin.

Lisätietoa: www.lupapiste.fi

Lupapiste lukuina

  • 100 kuntaa käyttää lupa-asioihin
  • 300 kuntaa antaa neuvontapalveluita
  • 2 000 lupahakemusta kuukaudessa
  • 17 000 rekisteröitynyttä käyttäjää
  • 30 000 lupahakemusta vuoden 2015 aikana

Teksti Taina Kerttula kuvat Markku Rekola ja Jari Kostiainen