Akkuteknologian megaloikat haastavat työturvallisuuden. Saarekeverkkojen rakennus­työmailla piilee vähän tunnettuja vakavia vaaroja.

Aurinkovoimalat yleistyvät toimisto- ja liikerakennusten ja pientalojen katoilla sekä maatilojen pihoilla. Saarekeverkkoja asennetaan haja-asutusalueilla sähkökatkojen varalta. Akustoista koottavia sähkövarastoja tarvitaan erityisesti, jos alueen ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä ja jos maakaapelointia ei ole suunnitteilla.

Niin automatisoitujen tasavirta-­saarekeverkkojen liityntälaitteistojen kuin aurinkovoimaloidenkin asennukseen ja käyttöönottoon liittyy uusia turvallisuusriskejä työmailla. Suurimmassa vaarassa ovat sähköasentajat, mutta uuden työturvallisuusorientaation omaksuminen koskee kaikkia rakentajia ja kuljettajia työkentillä.

Rakennusprojekteina saarekkeet eivät erityisesti poikkea totutusta muuten kuin työturvallisuuden osalta.

Kaavio saarekeverkon rakenteesta.

Puistomuuntajaa muistuttavat­ suuret akustot sisältävät huipputeknologiaa, ja siksi ne vaativat erikoista varovaisuutta yksiköiden siirtelyissä, kiinnityksissä ja paikalle asennuksissa.

Asiantuntijat korostavat jännitteisyyden eroja vanhaan. Ennen muuntaja kylmeni, kun siitä­ katkaistiin virta. Akkukennostot ovat muuntajien näköisiä ulospäin, mutta eivät toimi lainkaan samoin, vaan ne jäävät salakavalasti jännitteisiksi – ja varomattomassa kohtelussa voivat aiheuttaa erikoisia, vaarallisia valokaaria.

Avainsana on DC eli tasavirtajännite, joka jo 1.000 voltin jännitteellä muodostaa yleisen vaaravyöhykkeen.

Esimerkiksi valokaarien käyttäytyminen ja varaamoiden jännitteisyyden käytös eivät vastaa sitä, mihin vaihtovirran kanssa toimittaessa on totuttu.

Akkukaapit ovat täynnä korkeaa kennoteknologiaa, joten varovaisuutta on noudatettava.

Hutilointi voi maksaa hengen

Aurinkopaneeli on yleensä kytkemättömänäkin jännitteinen, kun aurinko paistaa paneelin pinnalle.

”Tämä pitää ottaa huomioon työturvallisuudessa, varsinkin jos kytketään monta paneelia sarjaan”, sanoo tehoelektroniikan dosentti­ Tuomas Messo Tampereen yliopistosta.

Akkujen liikuttelu ja asennus on riskialtista siksikin, että kaikissa litiumioniakkukennoissa ei ole niin kutsuttua suojapiiriä, joka ­rajoittaa maksimivirtaa oikosulkutilanteessa.

”Suojapiirin olemassaoloa ei ­aina voi helposti nähdä ulkopuolelta, vaan tämä on hyvä varmistaa toimittajalta. Suojapiirittömän­ akku­kennon oikosulkeminen ­aiheuttaa valokaaren tai muun ­palovaaran, sillä virtaa rajoittaa ­ainoastaan akun sisäinen impedanssi”, Messo sanoo.

Tehoelektroniikan dosentti Tuomas Messo Tampereen yliopistosta varoittaa hutiloimasta saarekeverkkotyömailla.

Hyötysuhteiden parannuttua asennusbuumi

Zero Hertz Systems Oy asentaa ja urakoi sähköyhtiö Elenia Oyj:n saarekeverkkoja ja niihin täysin ­automatisoituja vaihtosuuntausjärjestelmiä akustoineen. Työ­sarka on kasvava, koska verkkosaareke­ratkaisut ja sähköenergian varas­tointi on saatu toimimaan liiketaloudellisesti houkuttelevasti.­ Suunnitteilla on kymmeniä uusia­­ saarekeautomaation rakennus­urakoita.

Tasasähköjärjestelmän jännite ylittää helposti monikertaisesti turvallisena pidetyn ylärajan eli 250 voltin tehon.

”DC-mittausmittaus vaatii enimmillään 1­.500 voltin jännitteen tunnistamista”, korostaa Zero Hertz Systemsin sähkötyön johtaja Tero Kaipia.

Kaipian mukaan aina ei ole tarpeeksi ymmärrystä tasavirtajohtimien mahdollisista valokaarista tai DC-liittymien navoituksesta.

Muutoksen tuulet -sarja käsittelee­ ­rakennussektorin uudistumista ja tekno­logian kehittymistä. Sarjan edelliset osat on julkaistu Rakennustaidossa viime ja tänä vuonna, ja myös ne ovat luettavissa verkossa, rakennustaito.fi.

Teksti Reijo Holopainen, kuvat Elenia ja Tampereen yliopisto