Rakentamismääräyskokoelman uudistuksessa tavoitellaan selkeyttä.

Vuonna 2013 voimaan astuneessa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa rakentamista syntyneiden olennaisten teknisten vaatimusten todettiin olevan voimassa enintään viiden vuoden ajan, siis tämän vuoden loppuun. Ja nyt siirtymäaika on päättymässä.

Suomen rakentamismääräyskokoelma tulee säilymään, koska se palvelee lukuisia toimijoita rakentamisen määräysten helppokäyttöisenä tiedonlähteenä ja ohjeistajana.

Siihen voidaan koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä.

Uuden kokoelman valmistelussa on ollut keskeisenä kysymyksenä sekin, miten selkiyttää määräyksissä esitettävien velvoittavien vaatimusten ja muun muassa ministeriön ohjeina annettavien hyvää rakennustapaa kuvaavien suositusten välinen ero myös julkaisutasolla.

Tulevaisuudessa määräykset annetaan ympäristöministeriön tai valtioneuvoston asetuksilla ja niille laaditaan nykyiseen tapaan perustelumuistiot.

Ministeriöstä korostetaan sääntelyn vähentyvän uudistuksen yhteydessä. Onhan sen keskeisenä tavoitteena rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus.

Jotta tähän tavoitteeseen myös käytännössä päästäisiin, jatkossa tarvitaan entistä enemmän rakennusvalvontojen yhteistoimintaa yhtenäisten tulkintojen aikaansaamiseksi.

Käyttöturvallisuus- ja esteettömyysmääräykset muuttuvat

Merkittävä muutos, joka tulee jatkumaan muutamien viime vuosien ”kokeilujen” mukaisesti, liittyy määräyksiin, jotka koskevat uutta rakennusta tai rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Jatkossa niiden vaatimustaso voidaan tarvittaessa määritellä erilaiseksi.

Nykyiset, voimassa olevat rakentamismääräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista ja määräyksiä sovelletaan rakennuksen korjaus- ja muutostöihin soveltuvin osin. Sitä mukaa kuin rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan uusilla asetuksilla, siirrytään korjausrakentamisen joustossa uuteen järjestelmään.

Joustoa voidaan sisällyttää asetustasolla harkinnan perusteella myös esimerkiksi vähäiseen lisärakentamiseen ja laajentamiseen.

”Suuri osa uusista asetuksista on edelleen ympäristöministeriössä viimeisteltävänä. Isoja muutoksia ei enää ole tulossa komissiolle ja muille jäsenvaltioille notifiointiin lähetettyihin versioihin, mutta kuitenkaan lopullinen sisältö ei kaikilta osin ole vielä tiedossa. Tästä aiheutuu rakentajille ja suunnittelijoille hankaluuksia, kun jo suunnitellaan kohteita, joiden rakennuslupa haetaan ensi vuonna”, arvioi johtaja Antti Koponen Rakennusteollisuus RT:stä.

Lisäksi asetuksia täydentäviä ympäristöministeriön ohjeita tarvitaan jatkossakin etenkin yhtenäistämään rakennusvalvontojen tulkintoja. Alalla kaivataan ehkä eniten kosteusmääräyksiä täydentävän ministeriön ohjeen valmistumista, koska itse asetus on varsin yleisluonteinen.

”Pääosin muutokset ovat alan kannalta järkeviä ja yhtenäistävät käytäntöjä. Etenkin käyttöturvallisuus- ja esteettömyysmääräyksien muutoksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus käytännön rakentamiseen.”

Tässä juttusarjassa käsitellään ajankohtaisia rakentamismääräyksiä.

 

Teksti Risto Pesonen