Ryhmäkentaminen on viime vuosina tehnyt paluuta Suomeen yli 50 vuoden tauon jälkeen. Viime vuosisadan alussa suosittu rakennustapa katosi grynderirakentamisen myötä 1950-luvun jälkeen. Tampereen Vuorekseen on nousemassa kokonainen omakotitalokortteli ryhmärakennuttamismallilla.

Ryhmärakentamista koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2015 uuden ryhmärakennuttamislain astuttua voimaan. Lakimuutoksella haluttiin edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema.

Lakimuutoksen myötä Tampereella lähti liikkeelle kokonaisen korttelin kokoinen omakotitaloalue, Vuoreksen kuutiot, joka toteutetaan ryhmärakennuttamisena. Aiemmin lähinnä pääkaupunkiseudulla on toteutettu pienimuotoisempia omakotitaloryhmiä ja pienkerrostaloja.

Hankkeessa tullaan rakentamaan kaikkiaan 21 omakotitaloa, joista ensimmäisten suunnittelu on parhaillaan alkamassa.

Rakennuttajakonsultin vetämä hanke

”Rakennustontti on kunnan vuokratontti, joka oli erikseen kaavoitettu pientaloalueeksi ryhmärakentamiselle. Haimme tonttia kunnalta, ja se on nyt meidän nimissämme. Lähdimme kehittämään hanketta eteenpäin Honkatalot Oy:n ja heidän arkkitehtinsa Janne Kanteen kanssa”, kertoo projektipäällikkö Mika Lahtinen hankkeen rakennuttajakonsulttina toimivasta Insinööritoimisto LaRa Oy:stä.

Insinööritoimisto LaRa Oy on laskentaan ja rakennuttamispalveluihin erikoistunut kokenut tamperelainen konsulttitoimisto.

”Ero ihmisten omaan rakentamiseen on siinä, että olemme ennalta päätyneet kolmeen valmistalomalliin, joissa tällä tontilla pitäydytään. Kunta haluaa myös piha-alueille yhtenäisen ilmeen. Talojen sisäpuolella asukkaat voivat päättää kaikesta aivan kuin rakentaisivat itse omakotitaloaan”, Lahtinen sanoo.

Vuoreksen kuutioiden ekopuutalojen toteutustapa on pre-cut-tekniikka, jossa puuosat työstetään tehtaalla valmiiksi määrämittaan. Seinissä muovit ja mineraalivilla on korvattu hengittävillä paperilla ja puukuitueristeellä.

Taloyhtiön nimiin

Tontti on tässä vaiheessa vielä Insinööritoimisto LaRa Oy:n nimissä.

”Jaamme kokonaishankkeen luultavasti kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäiseen tulee näillä näkymin kuusi perhettä, joiden kanssa lähdetään heti viemään hanketta eteenpäin. Meille on tärkeää saada projekti liikkeelle, jolloin saadaan ihmisiä enemmän kiinnostumaan, kun hanke selkeästi etenee”, Lahtinen kertoo.

”Kun saamme kunkin rakennusvaiheen ryhmän kokoon, ryhmä tekee ensin keskinäisen sopimuksen ja sen jälkeen muodostaa Asunto Oy Vuoreksen kuutiot -nimisen taloyhtiön. Taloyhtiö on sitten virallinen hankkeen rakennuttajataho aivan normaalin taloyhtiön tapaan.”

Insinööritoimisto LaRa Oy on kilpailuttanut urakoitsijat etukäteen ja saanut heiltä ennakkotarjoukset, jotta tuleville asukkaille pystytään esittämään lähtökohtainen rakentamisen kustannustaso.

”Olemme laskeneet kaikki kulut valmiiksi loppusiivousta myöten. Joka ikinen asia on huomioitu ja nähtävissä laskemissa. Mitään salaisia kustannuksia ei ole. Jokainen näkee, mikä on rakennusurakan, putkiurakan tai sähköurakan hinta ja kaikki muutkin kustannukset.”

Myös projektinjohto-organisaation omat projektinjohtokulut eli valvonta ja rakennuttaminen näkyvät avoimesti laskelmissa omilla riveillään. ”Nuo kulut ovat noin 8 000–10 000 euroa per talo. Se ei ole kova yksikköhinta siitä, että vedämme koko uuden tyyppisen rakennuttamisprosessin alusta loppuun”, Lahtinen sanoo.

LaRa Oy aikoo jatkaa samalla tiellä, uusia suunnitelmia on jo hahmoteltu.

”Olemme oppineet jo paljon kuluneen vuoden aikana. Varsinkin juridisessa mielessä olemme joutuneet opettelemaan paljon uusia asioita tässä ensimmäisessä hankkeessa. Seuraavien hankkeidemme läpivienti on jo huomattavasti helpompaa. Enää ei tarvitse aluksi miettiä kymmentä kuukautta juristien kanssa, miten asiat tulee hoitaa, vaan se työ on jo tehty valmiiksi”, Lahtinen sanoo.

Lahtinen lupaa, että yritys tulee pian julkisuuteen aivan uusienkin kohteiden kanssa.

”Uskomme tähän malliin ja viemme sitä eteenpäin. Haluamme olla tämän rakennustavan edelläkävijä.”

Tampere kannustaa

”Vuoreksen tontti on ollut pitkään tarjolla ryhmärakentajille. Välillä on ollut jonkinlaisia hankkeita vireillä, joista ei kuitenkaan ole tullut mitään. Aiemmin ei ole ollut juuri kysyntää tällaiselle”, toteaa Vuoreksen alueen ja puurakentamisen projektijohtaja Pertti Tamminen Tampereen kaupungilta.

”Kaupunki kannustaa uudenlaista rakennuskulttuuria ja varmasti tarjoaa ryhmärakentamiselle mahdollisuuden jatkossakin, jos vain kysyntää löytyy. Ajastushan on, että ihmiset voisivat yhteistyöllä saada oman kotinsa tehtyä hieman tavallista halvemmalla.”

Tammisen mukaan tavallisen ihmisen on haasteellista lähteä itsenäisesti ryhmärakentamiseen. Mallin uhkakuvat ovat siinä, että ihmisten on vaikea saada sovittua asioita niin, että kaikki ovat tyytyväisiä.

”Vielä sopimisen jälkeenkin syntyy helposti skismoja, kun rakentamisessa ilmenee ongelmia. LaRan konsulttivetoinen malli on hyvin käytännönläheinen ja poistaa näitä ongelmia”, Tamminen toteaa.

Teksti Jari Peltoranta, havainnekuva Janne Kantee