Rakennetun ympäristön tilaa ja kehitystarpeita luotaava laaja ROTI 2021 -raportti suosittelee ketterämpää kaavoitusta, jotta kaupunkien ja työmarkkinoiden toimivuus varmis­tetaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tyhjiä toimitiloja on 12 prosenttia ja Tampereella 10 prosenttia, kun Euroopan suurkaupungeissa osuus on yleensä 4 – 6 prosenttia. Asuntopulankin vuoksi rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen pitäisi saada sujuvammaksi.

Korjaus- ja muuntorakentamisen lisäämisen ohella myös materiaalien kierrättämistä kannattaa edistää, koska tämä säästää raaka-aineita, ympäristöä ja usein rahaakin sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Kierrätys on yleistynyt rakennusalalla, mutta tavoitteisiin on vielä matkaa.

Rakennusten korjausvaje on pysynyt suurena. Valtaosa Suomen tieverkosta on rakennettu kymmeniä vuosia sitten, joten maantiet tarvitsevat peruskorjausten ja levennysten ohella myös modernisointia. Myös vesihuoltoverkosto huutaa mittavia korjauksia – monet kunnat ovat lykänneet niitä huolestuttavan kauan. Raportti suosittelee kaksinkertaistamaan vuotuiset investoinnit vesihuoltoverkostoon lähes 800 miljoonaan euroon.