Kiinteistö- ja rakentamisala tarvitsee paitsi lisää osaajia ja uutta osaamista myös huomattavia toimintatapojen ja järjestelmien muutoksia, jotta sektori pystyy tulevai­suudessa toimimaan kestävällä
taval­la. Näin todetaan Suomen raken­netun omaisuuden tilaa arvioi­vassa ROTI 2023 -raportissa.
Samalla rapotti varoittaa, että­ korjausvelka kasvaa huolestuttavaa tahtia. Erityisen vakavaa on väyläinfran ja yhdyskuntatekniikan­ kunnon heikentyminen. Hyvä infra on osa huoltovarmuuttamme, ­raportti tähdentää.

Raportin näkemyksen mukaan kestävyysajattelu on levinnyt myös rakennusalalle. Sen sijaan rakentamisen ympäristövaikutukset pitäisi­ ymmärtää nykyistä paremmin, mikä­ edellyttää lisäpanostuksia tutkimukseen, kehitystoimintaan ja koulutukseen. Toinen selkeä kehityskohde on sektorin viranomais­sääntely, joka nykyisellään on liian­ yksityiskohtaista ja kannustaa ­pikemminkin osaoptimointiin kuin ympäristön ja talouden kannalta tehokkaisiin ratkaisuihin.

Raportti toteaa, että rakennusten pitkäikäisyys on ehdoton edellytys sille, että kiinteistö- ja rakentamisala täyttää kestävän kehityksen tiukat vaatimukset. Esimerkiksi suunnittelussa on kiinnitettävä paljon huomiota rakennusten muunto­joustavuuteen. Lisäksi ratkaisuja ja materiaaleja valitessaan suunnittelijan on varmistettava, ­että vikaan­tunut osa voidaan kätevästi korjata tai käyttöikänsä päähän tullut osa vaihtaa.

Teksti Martti Ristimäki kuva Adobe