RKL:n vuoden 2016 ryhmäopintomatka Prahaan on täynnä. Jos myöhemmin vuoden aikana ilmenee matkaan peruutuspaikkoja, niistä ilmoitetaan erikseen. Varapaikoille voi ilmoittautua: jari.kostiainen@rkl.fi

Matkastipendiä voi hakea aina 15.4. saakka!

RKL jakaa jäsenille syksyn 2016 ryhmäopintomatkalle Prahaan seitsemän (7) stipendiä á 1 000 euroa. Liiton jäsenyhdistyksen puoltama kirjallinen hakemus on toimitettava RKL:n toimistoon Jari Kostiaiselle 15.4.2016 mennessä. Huomionosoitustoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee niistä esityksen.

Lisätietoa matkasta: www.rkl.fi