Niin pitkään (yli 110 vuotta) kuin RKL on ollut olemassa, on keskusteltu sen ja paikallisten yhdistysten roolista. Lähtökohtaisesti perustoiminnot tapahtuvat paikallisyhdistyksissä ja RKL luo mahdollisimman hyvät olosuhteet paikallisyhdistysten toiminnalle.

Liiton toimisto pitää huolen ammattikunnan arvostuksen ylläpidosta ja koulutusmahdollisuuksista valtakunnallisesti ja vaikuttaa siten jäsenistön eduksi. RKL toimii juuri niin kuin alueellisesti valitut liiton hallituksen jäsenet sen toimintaa ohjaavat liittokokouksen määrittelemien päätösten puitteissa.

Ammattikunnan arvostus muodostuu hyvästä koulutuksesta ja ammattikunnan ulkoisesta imagosta. Vaikka rakennusalan arvostus on välillä heikkoakin, on ammattikuntamme arvostus pysynyt hyvänä. Mielestäni RKL:n toimisto on onnistunut tässä työssä hyvin.

RKL tekee aktiivisesti työtä valtakunnallisella tasolla, mutta paikallisella tasolla yhdistysten on tehtävä oma osuutensa. Yhdistyksen on näyttävä positiivisessa mielessä omalla toiminta-alueellaan. Keinoja on monia; koulutukset, messut, näyttelyt, urheilukilpailut ja aktiivinen rooli paikallisessa rakentamisessa.

Paikallisyhdistyksillä on vastuu hankkia uusia jäseniä, organisoida paikallistapahtumia ja järjestää paikallisia koulutustapahtumia. Liiton toimisto Helsingissä antaa näiden toimintojen hoitamiseen tarvittavan valtakunnallisen avun.

Toivottavasti yhdistyksistä tulee ideoita ja toiveita liittohallituksen jäsenille siitä, miten yhdistyksien toimintaa jäsenistön hyväksi voidaan tukea RKL:n toimiston toimenpiteillä. RKL:n liittohallitus valmistelee aina tulevan vuoden budjetin tuloineen ja menoineen, mutta päätöksen toimintabudjetin suuruudesta tekee syksyn liittokokous.

Jos yhdistyksillä on toiveita seuraavan vuoden toiminnan tehostamiseen tai uusiin jäsenpalvelu ja -etukohteisiin, on siitä hyvä laittaa tieto oman piirin hallituksen jäsenen kautta liiton hallituksen käsittelyyn viimeistään piirikokouksen yhteydessä. Paikallisyhdistykset tekevät useilla alueilla menestyksekästä työtä jäsenistön hyväksi, mutta valitettavasti meillä on yhdistyksiä, joissa toiminta on vähäistä.

Aktiiviseen toimintaan pystyy vain aktiivisia asialleen omistautuvia jäseniä sisältävä yhdistys.

Keväisin terveisin

Jarmo Nikkarikoski,

RKL:n II puheenjohtaja

Kuva Jari Kostiainen