Tasa-arvossa riittää yhä tekemistä rakennusalalla, selviää RKL:n kyselystä. Yleisimmät syrjinnän syyt olivat ikä ja sukupuoli. Silti lähes puolet vastaajista ei ollut koskaan kokenut syrjintää työelämässä. Työmailla yhdenvertaisuus toteutuu paremmin kuin konttoreissa.

Naiset ja iäkkäämmät työntekijät törmäävät yhä syrjivään kohteluun rakennusalalla, kertoo RKL:n yhdenvertaisuuskysely. Kysely tehtiin joulukuussa osana RIL:in, RIA:n ja RKL:n yhdenvertaisuushanketta.
Ikä (41 %) ja sukupuoli (37 %) olivat­ kaksi yleisintä syrjinnän syytä RKL:n ­aineistossa. Avovastauksissa tuli ilmi monenlaisia, hyvin räikeitäkin kokemuksia.

Jotkut vanhemmat työntekijät kokivat, että nuoret eivät arvosta heitä. Johtavassa asemassa olevien nuorten koettiin toisinaan vähättelevän ja jopa pomputtelevan vanhempia työntekijöitä.

Naiset olivat törmänneet syrjivään kohteluun sukupuolensa vuoksi. Eräs vastaaja kertoi esihenkilöstä, jonka mielestä naistyöntekijä ei kuulunut rakennustyömaalle, vaan kotiin, koska tällä oli kolme lasta. Vastaajan mukaan esihenkilö tuli kulttuurista, jossa naiset ovat kotona.

”Ala on kehittynyt parempaan suuntaan. Nyt on tärkeää, että kansainvälistyvillä työmailla pidetään huoli suomalaisesta tasa-arvokäsityksestä, ja tämä vaatii esihenkilöiltä valppautta”, korostaa RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Naispuolisista vastaajista satunnaista syrjintää oli kokenut 58 prosenttia.

Työkulttuuri muuttuu ajassa

Kysymykseen ”Koetko että sinua olisi kohdeltu eriarvoisesti työelämässä” vastattiin silti varsin kaksijakoisesti.

Satunnaisesti eriarvoista kohtelua oli kokenut 41 prosenttia vastaajista. Usein tai säännöllisesti syrjintää kokeneiden osuus jäi kuitenkin pieneksi.

Toisaalta lähes puolet vastaajista ­(47 %) ei ollut kokenut eriarvoista kohtelua koskaan. Lisäksi syrjintäkokemukset olivat melko vanhoja, sillä peräti 41 prosenttia kokemuksista oli yli 10 vuoden ­takaisia.

”Työkulttuuri muuttuu ajassa, ja hyväksyttävän käytöksen koodisto niin ikään”, Ehrnrooth muistuttaa.

Osaaminen ratkaisee työmaalla

Vajaa puolet (43 %) vastaajista koki, ettei sukupuolella ole ollut merkitystä työelämässä. Rakennusalan koettiin olevan ala, jossa kunnioitetaan osaamista henkilöstä riippumatta. Esille otettiin myös se, että naisia hakeutuu alalle yhä enemmän.

Työntekijöiden keskinäisen ja koko alan arvostuksen koettiinkin parantuneen takavuosikymmenistä.

”Vastauksista kävi ilmi, että työmailla koetaan yhdenvertaisuutta useammin kuin niin sanotuissa konttorihommissa. Ehkä työmaalla tehtävien töiden käytännönläheisyys ja hyvään johtamiseen koulutettu työnjohto selittävät eroa”, Ehrnrooth miettii.

RKL:n tulokset olivat samansuuntaisia kuin Rakennusinsinöörien liiton (RIL) ­aiemmin tekemässä kyselyssä. Vastauksia saatiin 103 kappaletta.

Teksti ja kuva Antti Pulkkinen