Viime vuoden syksyllä alkanut Me too -kampanja puhuttaa myös rakennusalaa. Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallitus esitti kokouksessaan Helsingissä 19.1.2018 yhdessä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n kanssa oman vakavan huolensa syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.

Kumpikin liitto haluaa, että työmailla vallitsee miesten, naisten ja nuorten tasapuolinen ja reilu kohtelu. Tasa-arvo on kummankin liiton puheenjohtajalle tärkeä arvo.

Asiaan otti viime viikolla kantaa myös Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Liiton toimitusjohtaja Miimu Airaksisen ja puheenjohtaja Timo Kohtamäen mukaan rakennusala on monipuolinen työympäristö, jossa tarvitaan erilaisia osaamisia, sekä miehiä että naisia.

Myöskään ”tytöttelyä” ja ”pojittelua” ei sallita, toimialan pitää olla ajassa ihmisten kunnioituksen suhteen. Jokainen työntekijä on arvokas ja tasavertainen sukupuoleen, ikään, etniseen tai uskonnolliseen taustaansa nähden.

Puheenjohtajien mukaan syrjintää eikä epäasiallista käytöstä sallita missään muodossa työmailla.

”Uskomme ja toivomme, että jäsenkuntamme ei salli minkäänlaista syrjimistä. Tasa-arvoinen työyhteisö on varmasti myös tuottavampi, kun työntekijöillä on turvallinen ja luottavainen usko yhteisöönsä”, RKL:n puheenjohtaja Ari Autio ja RIA:n puheenjohtaja Pekka Kampman tiivistävät yhteen ääneen.

Miten määritellä seksuaalinen häirintä? Tasa-arvolaki tiivistää termin selvästi: se on sanallista, sanatonta tai fyysistä käyttäytymistä, joka on luonteeltaan seksuaalista ja ei-toivottua. Tällaisella toiminnalla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan toisen ihmisen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Kumpikin liitto toivoo hyvää ja rakentavaa keskustelua jäsenkentässään seksuaalisesta häirinnästä. Aiheen ei tarvitse olla tabu, sitä voi lähestyä rohkeasti ja avoimesti.

Rakentamisen noususuhdanteiden aikana on aina pula alan ammattilaisista. Siksi kaikille on tärkeää, että rakentaminen toimialana on kiinnostava ja houkutteleva tulevaisuuden työpaikka niin nuorille, naisille kuin miehille.

Lisätietoja:

Pj Ari Autio, puh. 050 441 2000                        Pj Pekka Kampman, 0400 633 987

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL    Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry