Essi Pirttioja hakee verkosta vauhtia jäsenhankintaan

Lokakuussa RKL:n toimistolla aloitti uusi opiskelijakoordinaattori Essi Pirttioja. Digitaalisen markkinointiin erikoistunut 24-vuotias Pirttioja on valmistunut liiketalouden tradenomiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta.  Hän toimi opintojensa aikana tradenomiopiskelijoiden opiskelijayhdistys Trombi ry:ssä tapahtuma- ja viestintävastaavana.

”Vaikka tradenomipuoli eroaa rakennuspuolesta, uskon kuitenkin, että opiskelijakulttuuri on lopulta aika samanlaista. Olen myös työskennellyt aikaisemmin ravintola-alalla opiskelijakoordinaattorina, joten opiskelijoiden kanssa työskentely on minulle tuttua puuhaa”, Pirttioja toteaa.

Opiskelijakoordinaattori on keskeisessä roolissa liiton jäsenhankinnan uudistamisessa.

”Opiskelijatoiminnan palapelistä pitäisi nyt saada kokonainen. Uusia opiskelijajäseniä tavoitellessa tulee keskittyä myös siihen, kuinka saamme opiskelijajäsenet jatkamaan varsinaisina jäseninämme. Minulla on luottavainen mieli siihen, että aktiivisella ja osallistavalla toiminnalla saamme tässä asiassa tuloksia”, hän vakuuttaa.

Pirttioja osallistuu myös muuhun RKL:n viestintä- ja jäsentyöhön. Tehtävän monipuolisuus on yksi suurimmista syistä, miksi hän päätti hakea töihin RKL:ään.

”Paljon on tekemistä, mutta se on vain positiivinen asia. Toivottavasti pääsemme pian palaamaan normaaleihin käytäntöihin, tutustumaan opiskelijoihin ja RKL:n paikallisyhdistyksiin ihan kasvotusten!”

Kuva Gesina SundströmRakennus­akustiikan laboratorio Turkuun

Turun ammattikorkeakoulun Edu­Cityyn on avattu uusi akustiikkalaboratorio. Se palvelee yrityksiä, jotka haluavat arvioida esimerkiksi rakennustuotteiden ja materiaalien akustisia ominaisuuksia.

Kehitys ja testaus ovat kasvussa, koska rakentamismääräysten akustiset ohjearvot ovat entistä tiukemmat. Uusia, kestävän kehityksen mukaisia materiaaleja tulee vanhojen rinnalle ja tilalle.

Palvelutoiminnan rinnalla laboratorio tekee myös tutkimusta ja vetää kahta ISO-mittausstandardia kehittävää kansainvälistä työryhmää. Esimerkiksi nyt laboratoriossa tutkitaan puuvälipohjien ääneneristävyyttä.

Lue lisää: akustiikka.turkuamk.fi


YIT:n Helsingin yliopis­ton perus­korjaus on Vuoden työmaa

Vuoden työmaan palkintojen­jakotilaisuudessa raati ja palkitut eli vasemmalta toimituspäällikkö Seppo Mölsä Rakennuslehdestä, arkkitehti Timo Jeskanen, RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth, Helsingin yliopiston kiinteistö­johtaja Jaana Ihalainen sekä YIT:n projektijohtaja Elisabeth Örlund ja toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Jo vuodesta 1986 järjestetty Suomen parhaan rakennustyömaan valinta päätyi tänä vuonna YIT:n voittoon. YIT on mukana allianssissa, joka perusparantaa Helsingin yliopiston Engelin aikaista päärakennusta.

Perusparannushanke vakuutti tuomariston autenttisella kumppanuushankkeella, jonka yhdessä tekemisen eetos näkyi tuloksissa. Arvorakennusta oli kohdeltu arvonsa edellyttämällä tavalla, ajan kerrostumia kunnioittaen. YIT:n erinomaisen projektinhallinnan ansiosta hanke oli myös edennyt sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Asiantuntijaraadin puheenjohtajana toimi RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Kuva Jussi Helttunen