RKL-Raadin hyväksymien puolueettomien rakennusasiantuntijoiden koulutus on tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Koulutus järjestetään syksyllä 2016 (alustavasti 23.–24.9).

Ennakkoilmoittautumiset 23.6.2016 mennessä osoitteella:

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL/Joni Jääskeläinen, Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki tai joni.jaaskelainen@rkl.fi. Kaksipäiväinen kurssi järjestetään Hämeenlinnassa Hotelli Rantasipissä.

RKL-Raadin puolueettomat rakennusasiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot ja virheet sekä selvittävät niiden syyt. Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Rakennusasiantuntija toimii työssään itsenäisesti. Hän vastaa henkilökohtaisesti tekemistään tarkastuksista, niiden puolueettomuudesta ja niistä laatimistaan tarkastuskertomuksista, jotka hän tarvittaessa valaehtoisesti vahvistaa. RKL-Raadin rakennusasiantuntijan palkkio muodostuu toimeksiantoon käytetyn ajan mukaan.

Puolueettomien tarkastustehtävien lisäksi rakennusasiantuntijat suorittavat yleensä runsaasti muita rakennusalan asiantuntijatehtäviä, joiden suorittamiseen kurssi antaa hyvän pohjan.

RKL-Raadin rakennusasiantuntijaksi voidaan hyväksyä RKL:n jäsenyhdistyksen jäsen, jolla on rakennusmestarin tai sitä korkeampi rakennusalan koulutus ja joka on maksanut RKL:n ko. vuoden vuosimaksun.

Lisäksi häneltä vaaditaan vähintään kymmenen vuoden työkokemus rakennusalalta, hyvä suullinen ja kirjallinen esiintymistaito, atk- ja muiden viestintälaitteiden hallinta. Hakijan on myös osallistuttava täydennyskoulutukseen ja suoritettava kirjallinen tentti hyväksytysti.

RKL-Raadin hyväksymän rakennusasiantuntijan on koulutuksen, tentin ja hyväksynnän jälkeenkin ylläpidettävä ammattitaitoaan osallistumalla vuosittaiseen täydennyskoulutukseen.

Lisätietoja RKL-Raadin hyväksymästä rakennusasiantuntijuudesta voi kysyä Kari Isomäeltä 050 560 5131 tai kari@mestaritarkastaja.fi

Kuva Joni Jääskeläinen