RKL-Raati perustettiin aikanaan 1994 ratkomaan puolueettomasti ja valtakunnallisesti erilaisia laatu-, valmistus-, tuotanto-ja sopimusteknisiä erimielisyyksiä. Raadin puoleen saivat kääntyä niin kuluttajat kuin elinkeinonharjoittajat sekä viranomaiset.

Raati laatii tapauksista aina kirjallisen selonteon. Asiantuntijat toteavat puolueettomasti rakennustyössä mahdollisesti toteutuneen virheen. Selvitys luovutetaan aina osapuolille ja tämän lisäksi asiakkaiden halutessa luonnostellaan riitatapauksen sovintoesitys.

Raadin työn perimmäinen tarkoitus on välttää turhia ja kalliita oikeudenkäyntejä. Raadin asiantuntijajäseniltä vaaditaan ammattitutkinnon lisäksi vähintään kymmenen vuoden työkokemus.

Lisäksi Raadin jäsenen on käytävä kolmen päivän koulutus ja suoritettava tentti. Raatilaisen on osallistuttava raadin koulutustilaisuuksiin, joita järjestetään ammattitaidon ylläpitämiseksi noin kahden vuoden välein.

Matti Eklund alusta alkaen

Raadille tuli 20 toimintavuotta täyteen 2015. Matti Eklund on ollut mukana Raadin toiminnassa sen alusta alkaen. Matti ei ole voinut tehdä koskaan Raatitarkastuksia, koska hän on Kauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja.

Matti on silti ollut mukana kirjoittamassa Raadin säännöt ja luomassa yhteisön toimintatapoja. Lisäksi Matti on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Raadin koulutuksia.

Raatikonkarin mielestä vuoden lopussa voimaan astuva asetus kosteus-ja homekorjaamisesta luo uusia mahdollisuuksia raatilaisille.

”Tässä raatilaiset voivat hyödyntää osaamistaan tehokkaasti. Lisäksi käyttötarkoitusten muutosten ja linjaremontin yhteydessä rakennusvalvonta vaatii nykyistä useammin ulkopuolista asiantuntijaa, ja nämä tehtävät sopisivat mielestäni hyvin raadin asiantuntijalle”, Matti Eklund ynnää Raadin nykytilannetta.

Uusi puheenjohtaja Marko Hentunen

Tänä vuonna Raadin puheenjohtajana aloitti Marko Hentunen. Kysyimme tuoreelta puheenjohtajalta näkemyksiä Raadin nykytilasta ja sen tulevaisuudesta.

Kysymys: Miltä Raadin tehtävät ja olemassaolo näyttävät tuoreen pj:n silmin?

Vastaus: Raadin tulevaisuuteen liittyy suuria haasteita. Suurimmat haasteet kohdistuvat muun muassa nopeasti ikääntyviin raativeljiin. Siksi uusien halukkaiden löytäminen ja koulutus raadin tehtäviin on ensiarvoisen tärkeä juuri nyt.

Tunnettavuuden lisääminen. Vain tietoisuus Raadin olemassaolosta mahdollistaa toimeksiannot ja takaa Raadille sen arvostuksen, joka sille kuuluu. Näihin asioihin tulen puheenjohtajana panostamaan.

Kysymys: Mikä sai sinut innostumaan raatityöstä ja Raadin puheenjohtajuudesta?

Vastaus: Raatityöstä kiinnostuin, koska sen kaltaista tahoa ei ole toista Suomessa. Raati pystyy tekemään asiantuntijalausuntojen lisäksi myös sovintoehdotuksia. Myös jatkuva oma kouluttautuminen alan huippuosaajien toteuttamana ja verkostoituminen muiden asiantuntijoiden kanssa kiinnosti. Puheenjohtajuus kiinnosti edelleen sen vaikutusmahdollisuuksienkin johdosta.

Kysymys: Mitä ja mitkä asiat koet tärkeäksi Raadin kannalta nyt ja huomenna?

Vastaus: Koulutuksen määrän lisääminen ja monipuolistaminen ovat ykköstoimenpiteitä. Raadin tietoisuutta on lisättävä ja sukupolvenvaihdos on aloitettava. Raadin toimintaa pitää ammattimaistaa. Nyt Raadin toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen, järjestön aktiivijäsenien toteuttamana.

Kysymys: Tunnetaanko Raati alalla?

Vastaus: Ei riittävän hyvin. Tässä meillä on paljon tehtävää.

Kysymys: Miten Raatia voi kehittää?

Vastaus: Ammattimaistamalla. Esimerkiksi päätoiminen puheenjohtaja olisi hyvä aloitus.

Kysymys: Minkälaista asiantuntijuutta Raadissa on – pitäisikö olla jotain muuta tai uutta?

Vastaus: Meillä riittää asiantuntijuutta pienrakentamiseen mainiosti, sekä uudis- että korjauspuolella. Nostaisin esiin ilmatiiveyden ja betonirakentamisen osaajien tarpeen. Myös koulutustarpeet näissä asioissa ovat toki tarpeellisia.

Raati kokoontui Aulangolla

RKL-Raadin rakennusasiantuntijoiden koulutustilaisuus järjestettiin Hämeenlinnassa 23.–25.9.2016.

Rakennusasiantuntijoiden vuotuinen koulutustilaisuus on raatilaisille vuoden tärkein tapahtuma. Jos haluaa pysyä raadin valtuuttamana asiantuntijana, vaaditaan tietyin aika ajoin lisäkoulutusta.

Kahden päivän esitykset saivat jälleen kerran paljon kiitosta kaikilta osallistujilta. Luentojen välissä ja ruokailujen yhteydessä jaettiin kokemuksia. Lauantai-illalla verkostoituminen jatkui aktiivisesti.

Hyvä koulutus

Ajankohtaiset aiheet yhdessä opiskellen ja esitelmöitsijöiltä kysellen antavat hyvän pohjan työmailla ja asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Asiat jäävät paremmin mieleen kuin lakia ja asetuksia lukemalla.

Koulutuspäivän päätteeksi pidettiin Raatimestarien vuosikokous. Puheenjohtajana toimi jämerästi Marit Siven. Kokous päätti myös ryhtyä ylläpitämään omaa www-alasivustoa, jossa voisi olla raadista enemmänkin tietoa. Sivuston ylläpitäjäksi lupautui Juha Kärkimaa.

Teksti ja kuvat Jari Kostiainen