Koulutus järjestetään syksyllä 27.-28.10.2018 (tentti vko 45 – 46).

Ilmoittautumiset tästä linkistä.

Koulutus järjestetään Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL koulutustilassa, Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki. Hinta 300 €, minimiosallistujamäärä 10 henkeä.

RKL-Raadin puolueettomat rakennusasiantuntijat toteavat nopeasti rakennuksessa ilmenneet puutteet, vahingot ja virheet sekä selvittävät niiden syyt. Rakennusasiantuntijat antavat osapuolille kirjallisen kertomuksen ja teknisen lausunnon sekä tekevät erikseen pyydettäessä sovintoesityksen mahdollisen erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Lisätietoja RKL-Raadin hyväksymästä rakennusasiantuntijuudesta voi kysyä Mikael Åhlilta 0400-343 264 tai mikael.ahl@rkl.fi

Kaisa Thodén on Raadin uusi puheenjohtaja syksystä 2017 alkaen

1. Miten koet Raadin nykytilanteen?

Meitä tarvitaan ehdottomasti. Raati on hyvä, koska kuka tahansa ei pääse mukaan. Taustalla pitää olla rakentamisalan tuntemusta ja kokemusta.

2. Miten koet Raadin tulevaisuuden?

Uusille raatilaisille on tarvetta! Osaavan Raadin johtoryhmän kanssa tästä on keskusteltu, ja jatkamme pohdintaa tarvittavista uusista toimenpiteistä. Kolmannelle puolueettomalle osapuolelle on iso tarve. Tällä hetkellä rakennetaan ja remontoidaan paljon, ja se heijastuu myös laatuun.

Laatuvirheiden takia meitä tontille kysytään. Työvoimapula on tuonut rakennuksille ikävä kyllä myös tietämättömyyttä.Usein tekijällä ei ole ollut kiinnostusta työn laatuun: ikkunat on asennettu vinoon, ei ole tuntemusta tuotteiden käytöstä (esim. vesieristeen oltava yhtenäinen) eikä tiedetä, mitä laki sanoo vaikka asbestipurusta.

Sitten nämä ”mielensä pahoittajat” loukkaantuvat, kun tilaaja ihmettelee lopputulosta ja haluaa keskustella loppulaskusta.

3. Muutama sana Raadin koulutuksista?

Meillä on alan huippuja jakamassa uusinta tietoa. Asetukset ja tuotteet sekä menetelmät muuttuvat koko ajan. Suosittelen kaikille rakentajille jatkuvaa oman osaamisen päivitystä.

On hyvä tietää mitä on tehty ennen, mutta maailma muuttuu ja raatilaiset pysyvät mukana laadukkaan koulutuksen ansiosta rakentamisen virtauksista. Ja onhan se mahtavaa tavata ainakin kerran vuodessa mahdollisimman montaa raatilaista.

4. Muutama sana Raadin saamista toimeksiannoista?

Toimeksiantoja löytyy laidasta laitaan – keittiöstä isoon remontoituun rakennukseen. Toisinaan asiakas haluaa jatkaa keskustelua oikeusasteisiin asti.

Välillä on paljastunut, että urakoitsijalla (ns. rakennusalan ammattilaisella) ei ole ollut mitään käsitystä siitä mitä tai miten työ olisi pitänyt tehdä. Usein tilaaja pyytää raatilaisen paikalle saamaan ymmärrystä tilanteeseen. Raatilaisia tarvitaan eri osa-alueilla.

Meidän pitää uskaltaa ja osata arvioida oma osaaminen toimeksiantoa vastaanotettaessa, ja tarvittaessa osata ohjata case toiselle raatilaiselle. Kyllä välillä tuntuu hölmöltä selittää urakoitsijalle, että keittiön työtason täytyy olla suorassa.

5. Millaisia toimeksiantoja olet itse käsitellyt Raadin aikana?

Yrityksen ja yksityishenkilöiden välisiä näkemyseroja tulee paljon, ja niissä on kaivattu kolmatta osapuolta tarkastelemaan tilannetta ja ehkä avaamaan syntyneitä solmuja.

6. Mitä Raatityö sinulle itselle merkitsee?

Itse teen tätä päivätyön lisäksi, saan tästä hieman lisäansioita. Haluan myös saada laatuajattelua eteenpäin.