Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n liittohallitus esitti kokouksessaan Oulussa 19.11.2017 vakavan huolensa, että rakennusalan AMK:n opiskelijoiden opintojen keskeyttämisprosentit ovat vakavan suuret.  

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL pyrkii aloittamaan pikaisesti selvitystyöt rkm-opintojen keskeyttämisen syistä. Huoli ei pelkästään ole RKL:n. Liitto aikoo tehdä yhteistyötä myös Rakennusteollisuus ry:n ja ammattikorkeakoulujen kanssa keskeyttämisten syiden selvittämiseksi.

Tilanteen parantamiseksi on löydettävä pikainen ratkaisu yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on saada opiskelijat päättämään opintonsa tehokkaammin. Suomen taloudelle on tärkeää, että opiskelijat valmistuvat suunnitellussa ajassa. Näin nuoret pääsevät paremmin kiinni omaan elämään ja yhdistyvät suomalaiseen yhteiskuntaan.

RKL:n liittohallituksen mielestä asiasta pitää aloittaa vakava keskustelu. Rakennusmestarikoulutuksen keskeyttäneiden määrään pitää reagoida. Asia on tärkeä niin rakennusteollisuuden kuin kansantalouden kannalta. Toimialan tulevaisuuden kannalta on hyvä turvata rakennusalan ammattilaisten riittävyys työmailla ja edelleen työnjohtotehtävissä.

Rakentamisen nousuhdanteiden aikana on aina pula alan ammattilaisista. Tänään ammattitaitoisten rakennusmestareiden puute on jopa suomalaisen kasvun hidaste.

”Rakennusmestarin tai –insinöörin tutkinto on ainoa alan koulutusohjelma, jossa opetuksen keskeinen sisältö on saada tiedot ja valmiudet rakennustyömaan johtamiseksi mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti –  tämän vuoksi on tärkeää, että työmailla riittää ammattilaisia riittävästi myös jatkossa”, linjasi RKL:n hallitus Oulussa.